Sla navigatie over

Zwembad op 1 december voor onbepaalde duur gesloten.

HET EEKLOOS ZWEMBAD SLUIT OP 1 DECEMBER  

Op donderdag 1 december 2022 sluit het Verbauwenbad in het kader van een gerechtelijk onderzoek en in overleg met exploitant Farys de deuren. Een gerechtsdeskundige zal de defecte betegeling van het zwembad onderzoeken. Op aandringen van het stadsbestuur zal het zwembad aansluitend na het onderzoek hersteld worden.

Hoe lang het zwembad zal moeten sluiten is nu nog niet duidelijk en hangt af van de noodzakelijke herstellingen. Van zodra een timing gekend is, zal opnieuw worden gecommuniceerd.

Historiek

Het Eeklose Verbauwenbad is in gebruik sedert midden 2018.

De bouw en de exploitatie ervan werden door het stadsbestuur toevertrouwd aan FARYS|TMVW.

Begin 2019 ontstonden reeds betwistingen tussen de hoofdaannemer en sommige van de onderaannemers over de dichtheid van de betonnen kuip.

Dit leidde tot een gerechtelijke procedure die uitmondde in de aanstelling van een gerechtsexpert die opdracht kreeg om de eventuele defecten te onderzoeken, de oorzaken ervan te bepalen en een voorstel tot herstel te formuleren.

Dit heeft voor gevolg dat het zwembad nog steeds niet is opgeleverd. De oplevering wacht op het eindresultaat van de gerechtelijke expertise.

In mei 2021 werden we geconfronteerd met een grote barst in de betegeling van de bodem. Het probleem werd tijdelijk opgelost waardoor het zwembad op een veilige manier verder kon gebruikt worden. De verplaatsbare bodem werd buiten werking gesteld waardoor de waterpolo voor zijn thuiswedstrijden moest uitwijken naar een ander zwembad.

Door Farys werd een gerechtelijke procedure opgestart die leidde tot de aanstelling van een gerechtsdeskundige, dezelfde als in de vorige procedure. De expert kreeg nagenoeg dezelfde opdracht: onderzoek van de defecten, oorzaak ervan te bepalen, verantwoordelijkheden vast te leggen en voorstellen van herstel te formuleren.

In deze procedures was de stad niet als partij betrokken. Nochtans is de stad de meest betrokken partij als gebruiker: voor scholen, verenigingen en particulieren. Het stadsbestuur besloot dan ook tussen te komen als vrijwillig tussenkomende partij, enerzijds om de expertisewerkzaamheden te volgen, anderzijds om – later - schade-eisen te formuleren ten aanzien van de verantwoordelijke partij(en).

Onderzoek en herstellingswerken

Na voorafgaandelijke onderzoeken werd nu besloten tot een ‘destructief’ onderzoek, wat inhoudt dat het water moet verwijderd worden om de deskundigen toe te laten een grondig onderzoek uit te voeren.

Deze werkzaamheden zullen starten op 1 december met de verwijdering van het water. De gerechtsdeskundige heeft een strikte timing van zijn werkzaamheden voorgeschreven die ertoe moet leiden om het zwembad na het onderzoek terug vrij te geven. Dit zal mogelijks reeds in januari 2023 zijn, waardoor de herstelwerkzaamheden dan onmiddellijk zouden kunnen beginnen.

Het stadsbestuur heeft de voorbije maanden herhaaldelijk aangedrongen om het geplande onderzoek te laten volgen door een onmiddellijk herstel. Dit moet ervoor zorgen dat de sluiting geen tweemaal moet gebeuren (onderzoek en herstel) en dat de sluitingsperiode aanzienlijk kan beperkt worden.

De hoofdaannemer heeft ondertussen toegezegd om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren en heeft daarvoor de nodige schikkingen getroffen om, volgend op het onderzoek, aansluitend te herstellen.

De duurtijd van de sluiting is momenteel niet te bepalen. Alles zal afhangen van het resultaat van het grondig onderzoek en de maatregelen die moeten getroffen worden om het zwembad gebruiksklaar te maken.

Schade voor de stad en gebruikers

De stad lijdt door deze betwistingen enorme schade: de sluiting van het zwembad betekent onder meer verlies van inkomsten, minder of geen gebruik door scholen, verenigingen en particulieren. Er wordt geschat dat jaarlijks 130 000 zwembeurten plaatsvinden in het mooie bad. De stad loopt ook imagoschade op: een splinternieuw zwembad van vele miljoenen moeten sluiten heeft bijzonder zware gevolgen. Er moet bovendien een oplossing gevonden worden voor het personeel dat tewerkgesteld is in en rond het zwembad.

Ondertussen werden alle betrokken verenigingen en scholen op de hoogte gebracht en wordt waar mogelijk naar alternatieven gezocht. De geplande zwemlessen van de sportdienst tijdens de sluiting worden terugbetaald. Wie in het bezit is van een meerbeurtenkaart, hoeft niets te doen. De meerbeurtenkaarten zullen automatisch verlengd worden naargelang de sluitingsduur van het zwembad. Wie verdere vragen heeft, kan contact opnemen met de sportdienst via [email protected].

Het stadsbestuur excuseert zich voor het ongemak dat de vele gebruikers door deze sluiting zullen ondervinden. We volgen het dossier op de voet in de hoop dat het herstel vlot kan verlopen.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder