Sla navigatie over

Voldoende sociale woningen in Eeklo

MEER SOCIALE HUURWONINGEN IN EEKLO

De stad Eeklo telt vandaag 887 sociale huurwoningen. Dat zijn er 152 meer dan op 31 december 2007. De stad heeft daarmee 83 meer sociale huurwoningen gerealiseerd in vergelijking met wat het bindend sociaal objectief (BSO) oplegt.

De cijfers komen uit de jaarlijkse meting van Wonen in Vlaanderen. De resultaten hiervan werden recent bekendgemaakt.

Uit deze cijfers blijkt dat de stad de doelstelling van het BSO heeft behaald om tegen 31 december 2025 69 bijkomende woningen te realiseren (er werden er 152 gerealiseerd). Zo werden er in 2022 nog 21 extra woningen voorzien. Die groei is toe te wijzen aan een groei in het aantal Sociaal Verhuurkantoor-woningen.

Het realiseren van extra sociale huurwoningen was nodig om het aandeel sociale huurwoningen in het totale woningaanbod relatief stabiel te houden. Zo blijven 8,5% van de woningen in Eeklo sociale woningen.

Schepen Danny Plaetinck: “Eeklo scoort zeer hoog op het aantal beschikbare sociale woningen, zeker in vergelijking met de omliggende gemeenten. Intussen is de overkoepelende Woonmaatschappij Meetjesland opgericht, zodat we van hieruit een betere spreiding van en een kwalitatief woonaanbod in het Meetjesland kunnen verwachten.”

 

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder