Sla navigatie over

Veilig naar school

VEILIG NAAR SCHOOL

Na een deugddoende vakantie worden de schoolpoorten op 1 september 2023 terug geopend. In Eeklo trekken talloze jongeren weer naar hun vertrouwde school of beginnen aan een nieuw avontuur. Uiteraard willen we er voor zorgen dat iedereen op een veilige manier van huis naar school en terug kan gaan. We willen deze verplaatsingen extra onder de aandacht brengen bij alle weggebruikers aan de hand van de volgende initiatieven:

VISIBILITEIT

De spandoeken “VEILIG NAAR SCHOOL” aan de schoolpoorten moeten alle weggebruikers er attent op maken dat er terug veel jongeren de weg op gaan.

WEEK VAN DE MOBILITEIT

In de week van de mobiliteit, van 16 tot 22 september 2023, vindt op vrijdag 22 september de Strapdag plaats bij alle lagere scholen. Strapdag staat voor stappen en trappen. Die dag worden alle leerlingen (en ouders) aangemoedigd om al stappend of trappend naar school te komen. Dit is niet alleen leuk, maar ook gezond en goed voor het milieu.

De stad zorgt voor het promotiemateriaal van de Strapdag.

Met de auto aan de kant ontstaat een rustige en prettige schoolomgeving. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en dus schonere lucht voor iedereen. Daarnaast heeft strappen positieve effecten op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen volgen frisser en met een betere concentratie de les. Het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en het bevordert de sociale contacten onderweg naar school en aan de schoolpoort.

Het thema voor het schooljaar 2023 – 2024 is ‘klimaat’. Door de auto te laten staan verlaag je de CO2 uitstoot en draag je je steentje bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. We moedigen elke ouder, grootouder, leerling, meester of juf aan om een klimaatvriendelijk vervoersmiddel te kiezen.

En niet vergeten: een succesvolle fietser en voetganger draagt EEN HESJE, de fietser draagt ook EEN FIETSHELM.

Zorg er bovendien voor dat de fiets in perfecte staat is!

FIETSROUTEKAART

Fiets je veel? Dan hebben wij jouw kennis nodig!

Het stadsbestuur van Eeklo maakt samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Universiteit Gent een fietsroutekaart op (vervangt de schoolroutekaart). Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat deze fietsroutekaart wordt opgemaakt door zoveel mogelijk fietsers.

Het doel van de kaart is:

  • Het aanduiden van veilige en minder veilige fietsroutes en knelpunten;
  • Het stimuleren van veiliger fietsverkeer voor verschillende bestemmingen, zoals school, werk, winkels, enz.;
  • Het betrekken van alle fietsers bij dit proces;
  • Het in kaart brengen van knelpunten en mogelijke oplossingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Via  https://fietstrack.ugent.be/welkom/eeklo kan je jouw fietsroute intekenen. Een video laat zien hoe je de gegevens kunt invoeren. Dus beste fietser, zet je even aan de computer, teken je  fietsroute en geef zowel de plus- als de minpunten aan. Dit kan tot 15 september 2023.

DIVERSE MAATREGELEN

Het stadsbestuur van Eeklo zet in op meer fietsveiligheid zowel in de schoolomgeving als op de schoolroutes:

  • Het tweerichtingsfietspad in de Gentsesteenweg wordt breder gemaakt om de fietsveiligheid te vergroten. Er is ook een verhoogd middeneiland aangebracht aan de fietsoversteekplaats ter hoogte van het Leen die de N9 kruist.
  • Het Sint – Vincentiusstraatje wordt fietsvriendelijk aangelegd. Via de Waaistraat worden alleen fietsers, speed pedelec en bromfietser klasse A toegelaten. Via Kleemhoek wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten en de fietser, speed pedelec en bromfiets klasse A.
  • De stad Eeklo zorgt ervoor dat de fietspaden op de schoolroute netjes zijn en dat de wegmarkeringen in de schoolomgeving duidelijk zijn.
  • De digitale tekstborden worden in de loop van het schooljaar in de schoolomgeving geplaatst om aan te geven dat er een school in de buurt is.
  • Ondertussen worden er bij de Vlaamse overheid projecten ingediend voor het verbeteren van het fietscomfort, het verhogen van de veiligheid van fietsoversteekplaatsen en andere infrastructurele ingrepen. Dit gaat over ongeveer 15,6 km fietsinfrastructuur.

 

Kom je met De Lijn naar school? De dienstregeling van een aantal bussen is aangepast. Raadpleeg vooraf dus de routeplanner via www.delijn.be/nl/routeplanner

Politietoezicht, gemachtigde opzichters en de gemeenschapswacht houden een oogje in het zeil.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder