Sla navigatie over

Stadsbestuur noemt fusiedébacle gemiste kans

Stadsbestuur vindt uitstel van fusie een gemiste kans

Lees ook: HLN-artikel

Het stadsbestuur van Eeklo betreurt de beslissingen van de gemeenten Assenede en Sint-Laureins om dit jaar niet meer over te gaan tot een gemeentelijke fusie. Uit de burgerbevraging in Assenede en de burgerpanels in zowel Kaprijke als Eeklo kwam nochtans het advies om over te gaan tot een grotere fusie in het Meetjesland, meer bepaald tussen Assenede, Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. Het niet aangaan van verdere gesprekken met het oog op een mogelijke beslissing tot fusie tegen eind dit jaar is voor het stadsbestuur vooral een verhaal van gemiste kansen en opportuniteiten.

De stad Eeklo toonde zich gedurende het hele (inspraak)traject steeds bereid tot medewerking. Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad beslist om mee te stappen in het voorstel van de gemeente Kaprijke om te werken met een burgerpanel voor niet-bindend advies over de fusie. Eeklo liet hierin de trekkersrol over aan Kaprijke, die het burgerpanel wilde initiëren.

Vanaf maart 2023 heeft een team van politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van zowel Eeklo als Kaprijke zich geëngageerd om het burgerpaneltraject vorm te geven. Dit resulteerde uiteindelijk in twee afzonderlijke burgerpanels die in de maand mei 2023 – en na een uitgebreide informatiesessie over het onderwerp door experten en ervaringsdeskundigen - elk voor hun gemeente/stad en met eigen accenten een niet-bindend advies hebben geformuleerd. Het advies van beide burgerpanels was gelijklopend, zijnde een voorkeur voor een grotere fusie tussen de gemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins en de stad Eeklo. Ook in de gemeente Assenede resulteerden infoavonden in de deelkernen tot een advies voor een zo groot mogelijke fusie.

Het stadsbestuur van Eeklo was hoopvol om de uitgebrachte adviezen van de burger van de stad en van de gemeenten in de onmiddellijke regio positief te beantwoorden. In de gemeenteraad van 15 mei 2023 werden de raadsleden geïnformeerd over het advies van het burgerpanel en nadien werden ook de betrokken gemeenten uit het advies aangeschreven. Desalniettemin werd het initiatief voor verdere politieke gesprekken aan de initiatiefnemer van het burgerpanel, zijnde de gemeente Kaprijke, gelaten.

De beslissing van de gemeenten Sint-Laureins en Assenede om dit jaar alvast niet meer over te gaan tot een fusie is volgens het stadsbestuur op verschillende vlakken een gemiste kans. Een fusie had immers een versterking van het personeelsbestand kunnen betekenen, wat zeker een positief effect zou hebben op de dienstverlening. Een beslissing tot fusie met Eeklo als centrumstad zou de nieuwe fusiegemeente bovendien ook meer financiële middelen kunnen opleveren, dewelke in een eventueel toekomstig fusieverhaal niet meer mee zullen spelen.

Burgemeester Luc Vandevelde: “In de bedrijfswereld zou iedere onderneming met dezelfde dienstverlening en doelstellingen dergelijke opportuniteit niet laten passeren. Een fusie met een zeer mooie eenmalige financiële bonus van 25 miljoen euro en een structurele bonus van 1,9 miljoen euro per jaar zomaar laten glippen betekent een pak minder middelen die we bijkomend hadden kunnen investeren in de dienstverlening aan de burger. Maar indien het engagement tot verloving er niet is, moet er ook geen trouwfeest georganiseerd worden. Een echt gemiste kans!”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder