Sla navigatie over

Nog meer bos in Eeklo

Extra stukje stadsbos voor noorden van Eeklo

Natuurpunt en stad Eeklo zetten al jaren in op bosuitbreiding. De focus ligt daarbij op de omgeving van Het Leen en op het noorden van Eeklo onder de noemer ‘Sint-Jansbos/Waaibos’. Zo is het Sint-Jansbos sinds een paar jaar een openbaar wandelgebied, met een vleermuizenpad voor gezinnen. Daar is het nog wachten op een fietsverbinding langs de spoorweg, tussen Eeklo en Balgerhoeke.

Ook ten noorden van de Expresweg wordt ingezet op bosuitbreiding, onder meer in het Waaibos. “Het is de stad Eeklo die het Waaibos aankocht, terwijl Natuurpunt het beheer op zich neemt in overleg met de stad,” zegt schepen Filip Smet. “Vorige winter realiseerde Natuurpunt er een bosrand met inheemse struiken en bomen. Het bos zal de komende jaren verder vitaler worden gemaakt door de aanplant van inheemse bomen. Pas dan kunnen we het bos officieel openen met een wandelpad.”

Het gebied breidt uit

Ten westen van het Waaibos, in de Hoogstraat, ligt de Moseikdreef. Natuurpunt kocht deze dreef enkele jaren geleden dankzij subsidies van de Vlaamse overheid, giften van sympathisanten en de steun van stad Eeklo. Intussen is de dreef toegankelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. Natuurpunt beplantte een veld naast de dreef met een brede haagkant en een rij zomereiken. De rest van het perceel zal beplant worden als de landbouwer, die het momenteel nog gebruikt in onderling akkoord, op rust is.

Binnenkort heeft Eeklo op deze plek een stukje bos bij, want onlangs kocht Natuurpunt, opnieuw met de steun van stad Eeklo, anderhalve hectare  grond aan in de Hoogstraat. Het stuk ligt vlakbij de Moseikdreef. Deze winter wordt het perceel bebost met inheemse boom- en struiksoorten. Op die manier wordt het natuurgebied Sint-Jansbos/Waaibos steeds beter verbonden tot een groot bosgebied. “De stad investeert 37 214,15 euro om Natuurpunt te steunen bij de aankoop en het bebossen van dit terrein. Daarmee versterken we de noordelijke bosuitbreidingen waar de stad al jaren werk van maakt,” zegt schepen Filip Smet.

Speciale planttechniek voor versnelde bosontwikkeling

“We voorzien een ruime bosrand met bloeiende struiken en lagere boomsoorten zoals hondsroos, hazelaar, lijsterbes en meidoorn,” zegt Christine De Bie, voorzitter van Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem. “Enkele boomsoorten die we zullen aanplanten zijn zomereik, wilg, zwarte els en olm. Voor dit hoogstammige deel van het bos kiezen we voor een aanplant in zogenaamde ‘kloempen’. Dit wil zeggen dat bomen van dezelfde soort in groepjes dicht bij elkaar geplant worden. In de open ruimte daartussen kunnen pioniersoorten als ruwe berk, lijsterbes en boswilg zich spontaan vestigen. Het voordeel van die aanplant in kloempen is dat we al heel vroeg een bosbeheer kunnen voeren en slechts minimaal moeten ingrijpen. We zouden in principe ook niks kunnen doen en alles spontaan laten evolueren, maar we willen de bosontwikkeling versnellen door in kloempen aan te planten.”

Enerzijds komen tussen de kloempen de gebruikelijke pioniersoorten spontaan aanwaaien. Die pioniersfase is belangrijk: “Ze draagt bij tot het begin van de vorming van een bosbodem, onder meer met de ontwikkeling van de juiste bodemschimmels. Dit is noodzakelijk om hier later de typische bosflora en andere organismen te krijgen die in een volwaardig bos te vinden zijn. Door op een deel van de oppervlakte ook al de daaropvolgende boomsoorten aan te planten, die onder natuurlijke omstandigheden spontaan pas zouden verschijnen na de pioniersfase, versnellen we de evolutie naar het uiteindelijk gewenste bos.”

Het is volgens Natuurpunt belangrijk om bij het versnellen van een natuurlijke bosontwikkeling te kijken naar de juiste boomsoorten. “Elke plek in Vlaanderen heeft immers specifieke soorten die hier van nature voorkomen als de mens niet zou ingrijpen. Welke soorten dat zijn, is afhankelijk van de soort bodem en hoeveelheid vocht.”

Extra troeven

Dankzij het vertrouwen dat de vorige eigenaars van het perceel in Natuurpunt stelden, kan hier bos ontwikkeld worden. Een bijkomende troef is dat de grond al een hele poos niet meer bemest of bespoten is. “Omdat deze grond al een hele poos niet meer actief als landbouwgrond gebruikt werd, hebben we goede hoop dat de evolutie naar een natuurlijk bos op dit perceel een pak sneller zal gaan dan op het eerder beplante perceel aan de Moseikdreef,” luidt het bij Natuurpunt.

Het te bebossen perceel ligt bovendien in waterwingebied. Doordat Natuurpunt hier samen met de stad Eeklo stap voor stap een stadsbos ontwikkelt, zal dit project zeker ook een positief effect hebben op de drinkwatervoorziening van de Eeklose bevolking.

Plant mee

Op zaterdag 18 november planten vrijwilligers van Natuurpunt, verenigingen en bedrijven het nieuwe bos aan. 2 800 bomen en struiken gaan dan de grond in. Iedereen is welkom om te komen helpen van 9.30 tot 12 uur of van 13 tot 15.30 uur. Meer informatie op www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem. Groepen die willen komen planten, kunnen zich aanmelden via [email protected] of 09 377 68 73.

Bosuitbreiding kost geld

Zelfs met de steun van stad Eeklo en de Vlaamse overheid moet Natuurpunt nog steeds een flink deel van een aankoop zelf betalen. Giften van sympathisanten helpen om dat bedrag bijeen te krijgen. Ook jij kan dus de verdere uitbreiding van het Sint-Jansbos / Waaibos steunen met een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met in de mededeling ‘project 6703 Sint-Jansbos/Waaibos’. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest, waarmee je 45% van je gift via je belastingsaangifte terugkrijgt.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder