Sla navigatie over

ENERGIEgids

EEKLOSE ENERGIEGIDS BUNDELT ALLE INFORMATIE

Het is winter, de energieprijzen gingen de hoogte in, het klimaat verandert… kortom energie is een onderwerp dat vaak over de tongen gaat. Er zijn heel wat maatregelen, zowel lokaal als federaal. De regelgeving kan al snel een complex kluwen aan informatie worden.

Stad Eeklo doet mee aan het pilootproject ‘POWER UP’. Dit is een Europees Horizon2020 project. ‘POWER UP’ zet in op lokale, betaalbare, hernieuwbare energie. In een eerste fase vonden er een vijftigtal gesprekken plaats met inwoners, in samenwerking met het Sociaal Huis en wijkcentrum De Kring. Naast zorgen over de hoge energieprijzen, bleek dat er vooral ook veel onduidelijkheid is over de verschillende maatregelen. De informatie lijkt ook niet toegankelijk, net omdat het zo technisch is. Het is moeilijk om te weten wie recht heeft op wat. De inwoners gaven ook aan dat ze schrik hadden om allerlei premies mis te lopen, vaak ook door een gebrek aan informatie.

Uit al deze gesprekken is dan in een tweede fase de allereerste Eeklose energiegids in het leven geroepen. Het is een gids op maat die alle informatie bundelt in klare taal. De energiegids bevat ook een mooi overzicht van contactgegevens van belangrijke spelers in dit verhaal. Het was het opzet om de energiegids zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom werkten we bij het opmaken samen met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, via De Link vzw. De inwoners gaven inbreng over de vormgeving, om zo verwarring te vermijden en heldere communicatie te verkrijgen. Het resultaat is een aantrekkelijke en overzichtelijke gids. De realisatie van de energiegids is een eerste stap in het ‘POWER UP’ verhaal.

Je kan de gids gratis meenemen in het Stadskantoor, het Jeneverhuis, het Sportpark, de bib, het LDC Zonneheem en het Sociaal Huis. Je kan de gids ook downloaden via www.eeklo.be/energiegids

Wil je deze gids verdelen via jouw organisatie of werking? Vraag je exemplaren aan via [email protected]

Schepen Filip Smet: “Er gebeurt heel veel rond energie, er worden ook tal van maatregelen genomen om de energiecrisis te verzachten, er bestaan ook heel wat premies. Maar dat geheel is vaak onduidelijk. Veel mensen vinden ook hun weg niet en soms is de informatie ook gewoon te complex. Dankzij de hulp van verschillende inwoners hebben een duidelijk leesbare gids kunnen maken met alle energieweetjes er in.”

 

 

 

 

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder