Sla navigatie over

Energetisch Eeklo

STAD EEKLO WORDT VOORLOPER IN BURGERENERGIE DOOR DEELNAME AAN SCCALE-PROJECT

Stad Eeklo is één van de 6 Belgische steden en gemeenten die mag deelnemen aan het SCCALE-project, een Europees project rond burgerenergie. Eeklo kan zo haar koploperspositie op vlak van hernieuwbare energie versterken.

SCCALE staat voor Sustainable Collective Citizen Action for a Local Europe, in het Nederlands: Duurzame collectieve burgeractie voor een lokaal Europa. In België werkt stad Eeklo mee aan het onderzoek samen met Leuven, Antwerpen, Asse, Schelle en Ranst en burgercoöperatie Ecopower, waarmee de stad al verschillende jaren samenwerkt. Dit betekent dat we als stad tussen januari 2023 en december 2024 extra ondersteuning en begeleiding van Ecopower krijgen bij projecten rond hernieuwbare energie en klimaat, waarbij burgers een meer actieve rol kunnen opnemen.

Enkele mogelijke projecten zijn:

  • ambassadeurs inzetten voor de uitrol van het burgerbudget
  • vrijwilligers inzetten die helpen bij de opstart van energiemonitoring
  • versterken van transitiegroepen
  • ondersteuning van een wijkgerichte aanpak rond renovatie en energie
  • inzetten van ambassadeurs voor de realisatie van het klimaatplan

De concrete projecten worden begin 2023 bepaald. De extra ondersteuning en begeleiding zullen de realisatie van het klimaatplan van de stad mee versterken. Daarnaast zullen we als één van de eerste steden mee inzicht krijgen in de lessen die geleerd worden in het SCCALE-project.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder