Sla navigatie over

Digitale inclusie, of iedereen mee met de digitalisering

SAMEN OP PAD NAAR DIGITALE INCLUSIE IN EEKLO

Onze samenleving wordt steeds meer en meer digitaal en heeft een impact op ieder aspect van ons leven. Hoe zou je privé- en werkleven veranderen als je geen e-mails kon lezen of geen informatie op het internet kon opzoeken? Hoe zou het je sociaal leven beïnvloeden? Hoe zou het je welzijn veranderen? De digitale wereld heeft een grote impact op onze samenleving. Denk aan het digitaal aanvragen van premies, het reserveren van een kamp in schoolvakanties of een afspraak boeken bij de huisarts of het stadhuis. In Eeklo werken wij eraan om de burgers steeds beter te ondersteunen en zoveel mogelijk inwoners digitaal wegwijs te maken, zodat niemand wordt uitgesloten. Zodat de inwoners hun recht op onder andere onderwijs, werk, zorg of vrije tijd niet in het gedrang komt. Via het project “Allemaal digi.taal” engageren verschillende besturen zich om samen aan digitale inclusie te werken. De besturen dienden hiervoor een projectaanvraag in en kregen een subsidie toegewezen. Intussen werd projectcoördinator Katty Kochman aangesteld. De projectcoördinator zal onder andere inzetten op een mobiele digitale wijkwerking. Concreet betekent dit digitale competenties, vaardigheden en attitudes versterken bij kwetsbare burgers; de uitbouw van een e-inclusiebeleid.
Voorgeschiedenis project ‘Eeklo spreekt digi.taal’
Stad Eeklo werkt al jaren aan het verkleinen van de digitale kloof:

  • Gratis Wifi, gratis toegang tot toestellen met internettoegang en gratis digispreekuren
    Er zijn momenteel zeven plekken in de stad waar er gratis wifiverbinding is en er zijn drie digipunten (Wijkcentrum De Kring, LDC Zonneheem, Bibliotheek) met up-to-date toestellen en met internettoegang.  Er zijn ook digispreekuren. Deze vinden drie keer per week plaats in drie verschillende locaties (Wijkcentrum De Kring, LDC Zonneheem, Bibliotheek) Tijdens het digispreekuur helpt een vrijwilliger je met al je digitale vragen.
  • Verkoop computers aan een voordelig tarief en basisinternet aan voordelig tarief
    Vanuit het Sociaal Huis en Wijkcentrum De Kring worden jaarlijks tweedehands “refurbished” computers aangekocht om de digitale toegang bij hun cliënten te verhogen. Mensen in een kwetsbare positie die niet over een computer beschikken, kunnen dan tegen een laag tarief via het Sociaal Huis een PC aankopen. Er is ook een aanbod om basisinternet ter beschikking te stellen aan een voordelig tarief.
  • Digitale hulp aan huis.
    Er is ook BEEGO voor digitale hulp aan huis. Wanneer je een probleem of vraag hebt over je computer, smartphone, tablet, digitale televisie, printer … kan je BEEGO inschakelen voor een betrouwbare oplossing. Elke inwoner van Eeklo kan gebruik maken van 2 digicheques, goed voor 2 uur digihulp aan huis van BEEGO. Contact opnemen hiervoor kan via [email protected] De cheques zijn geldig tot en met 31 juli 2023.

Drempelverlagend werken op korte termijn

Stad Eeklo heeft nog een extra subsidieaanvraag ingediend voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Eeklo krijgt nog een bijkomende subsidie van € 94.730 om het actieplan “Allemaal digi.taal” uit te rollen. Stad Eeklo schreef een projectoproep uit voor de toewijs van een externe partner om het actieplan “Allemaal digi.taal” uit te werken. Deze projectoproep is intussen toegewezen aan Wijkcentrum De Kring, Jana Van den Broeck neemt het actieplan “Allemaal digi.taal” op zich. Op korte termijn willen we naar de inwoners toestappen en drempels wegwerken, zoals bijvoorbeeld verplaatsingsproblemen. Wij willen hiermee zowel families, scholen, als jongeren bereiken. Wij proberen ook de individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers te verhogen, betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hard- en software te bieden en openbaar internet te verbeteren. Concreet is dit de uitrol van e-inclusie binnen stad Eeklo.
www.eeklo.be/spreektdigitaal
Schepen Danny Smessaert: “We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe aanvullende dienstverlening laagdrempelig is en de gezinnen ten goede zal komen.”
Vlaams minister Bart Somers: “Onze samenleving digitaliseert aan een rotvaart. Dit brengt enorme kansen met zich mee, maar creëert ook een digitale kansenkloof. Bij 55- tot 74-jarigen heeft 64% geen digitale basisvaardigheden. Bij mensen met een inkomen onder de 1500 euro gaat het om 69% en bij laaggeschoolden loopt dit zelfs op tot 75%. Dit mogen wij als samenleving niet aanvaarden en daarom bieden wij vanuit Vlaanderen middelen aan lokale besturen die willen inzetten op e-inclusie. Werk maken van gelijke kansen, doe je namelijk zo laagdrempelig mogelijk, zo dicht mogelijk bij de burger. Lokale besturen hebben dus de best geplaatste positie om een lokaal e-inclusiebeleid uit te bouwen en de digitale kansenkloof te dichten. Het is door projecten zoals “Allemaal digi.taal” dat alle burgers kunnen genieten van de digitale vooruitgang.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder