Sla navigatie over

Arrest Raad voor Verkiezingsbetwisting

Geachte leden van de pers

Zopas ontvingen we het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen naar aanleiding van de procedure opgestart door Marc Windey omtrent de individuele motie van wantrouwen jegens hem als schepen van de stad Eeklo en de aanstelling van zijn opvolger,  huidig schepen De Sutter, alsook de goedkeuring van de notulen van de zitting van 27 februari 2023.

De Eerste kamer beslist:

  • Het bezwaar is onontvankelijk
  • Het bezwaar is ongegrond
  • Het bezwaar wordt verworpen
  • De beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2023 betreffende het aannemen van de individuele motie van wantrouwen tegen Marc Windey en de installatie en de eedaflegging van Michel De Sutter als opvolgende schepen worden geldig verklaard
  • De raad voor verkiezingsbetwistingen verklaart zich onbevoegd om te oordelen over de geldigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van 20 maart betreffende de goedkeuring van de notulen van de zitting van 27 februari 2023.

Het stadsbestuur is tevreden dat we in het gelijk worden gesteld over de ganse lijn en dat de procedure zoals voorgeschreven in het decreet door de ambtenaren, de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de meerderheid perfect werd toegepast.

Het stadsbestuur hoopt hiermee deze periode definitief achter zich te kunnen laten zodat we ons verder kunnen focussen op een goed en vernieuwend beleid ten dienste van de Eeklose bevolking

Lees ook:

https://www.hln.be/eeklo/ontslag-marc-windey-76-als-schepen-blijft-gelden-bezwaar-onontvankelijk-ongegrond-en-verworpen~a1238ca8/

- https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230524_96269654


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder