Sla navigatie over

Woonkwaliteit staat bovenaan agenda Eekloos woonbeleid

Open VLD is tevreden dat er initiatief genomen wordt om de woonkwaliteit te verbeteren maar maakt daarbij de opmerking dat verplichte inspectie op woonkwaliteit bij verhuur door de hogere overheid georganiseerd en verplicht zou moeten worden. Wanneer dit gemeentelijk georganiseerd wordt dat krijg je reglementen die in elke gemeente verschillend zijn en als het op woonkwaliteit aankomt dan hoort de reglementering in alle gemeenten dezelfde te zijn. Waarom zou een woning waar het binnenregent niet verhuurbaar zijn in Eeklo en OK zijn in Kaprijke? Er is dus nog werk aan de winkel.

Open VLD was dan ook voorstander om bij invoering in Eeklo de inspectie gefaseerd in te voeren, zo krijgen verhuurders voldoende tijd om hun woning aan te passen en worden mensen met laag inkomen niet zomaar op straat gezet. Doch moeten alle eigenaars er zich van bewust zijn dan naast het recht op ontvangen van een huurprijs ook een plicht is tot aanbieden van woningen met voldoende woonkwaliteit. Open VLD stond er ook op dat het reglement ook van toepassing is op sociale verhuurmaatschappijen zodat ook deze aangepord worden om te blijven investeren in oudere sociale huurwoningen.

Door het gefaseerd invoeren van het conformiteitsattest dat enkel kan afgeleverd worden na een inspectie van de te verhuren woning krijgen alle eigenaars de tijd om huurwoningen aan te passen aan de minimale kwaliteitsnormen. Huurwoningen of kamers die niet voldoen zullen binnenkort niet meer verhuurbaar zijn.

Het verplicht conformiteitsattest wordt qefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhurinqen vanaf het in werking treden van deze verordening volgens onderstaand schema: . 2018 - 2020: alle nieuwe verhuringen van woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1968 en vroeger); c 202'l - 2O22: alle nieuwe verhuringen van woningen van 35 jaar en ouder; . 2023 - 2024: alle nieuwe verhuringen van woningen van 30 jaar en ouder; o 2025: alle nieuwe verhuringen van woningen. Het conformiteitsattest wordt verplicht ingevoerd voor alle nieuwe verhurinqen van woninqen, verhuurd of ter beschikking gesteld door het OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij en dit ongeacht de ouderdom van de woning.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder