Sla navigatie over

Eeklonaars hebben hun eigen windturbine

De stad Eeklo participeert via Zefier voor 45% in de windturbine die zal gebouwd worden in de Vrouwestraat. Luminus participeert voor 55%. Het eerste project voor hernieuwbare energie dat wordt opgenomen in Zo-Fier, een partnerschap tussen Zefier en Luminus voor een groenere energietoekomst en dat is niet toevallig in Eeklo...

5.500 MEGAWAT De eerste windturbine van Zo-Fier, een gezamenlijk filiaal van Luminus en Zefier dat zich toelegt op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie, officieel ingehuldigd. Deze windturbine bevindt zich in Eeklo en zal ieder jaar 5.500 MWh groene energie produceren, waarmee 1.166 ton CO2 vermeden wordt.

Groene energie voor 1500 GEZINNEN De windturbine in de Vrouwestraat in Eeklo is het eerste project voor hernieuwbare energie dat werd opgenomen in Zo-Fier. Ze produceert elk jaar ongeveer 5.500 MWh groene energie, wat overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks verbruik van 1.500 gezinnen. Dankzij de lokaal geproduceerde groene energie wordt ieder jaar ongeveer 1.166 ton CO2 vermeden. Deze besparing is vergelijkbaar met het uit het verkeer halen van ongeveer 400 dieselwagens.

Luminus participeert voor 55% in de windturbine. De stad Eeklo participeert via Zefier voor 45%. Met het behaalde rendement kan Stad Eeklo investeren in eigen duurzame projecten. Daarom is dit de breedste vorm van participatie die mogelijk is: alle inwoners van de stad genieten mee van dit windproject! Tweemaal winst dus: voor het klimaat en de burger.

Elke Eeklonaar een beetje mede-eigenaar in een windturbine... Christophe De Waele, eerste schepen van de stad Eeklo en bestuurder van Zo-Fier: “Inzake hernieuwbare energie is Eeklo altijd een pionier geweest. Sedert jaar en dag nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en promoten we de ontwikkeling van duurzame energieproductie waarbij de burgers mee kunnen participeren. We worden dan ook dé energiestad van Vlaanderen genoemd. Met 23 windturbines op ons grondgebied zijn we bovendien een voorbeeld voor vele steden en gemeenten. Dankzij Zefier, Luminus en het engagement van het Eeklose stadsbestuur kan elke Eeklonaar ‘Zo-Fier’ zijn om mede-eigenaar van een windturbine in de eigen achtertuin te zijn.”

Zo-Fier, een samenwerking tussen Luminus en Zefier Luminus, de nummer 1 in windenergie op het vasteland in België en Zefier, een gemeentelijke holding met participaties in milieuvriendelijke energieproductie, hebben begin 2021 Zo-Fier nv opgericht, een gemeenschappelijk filiaal dat zich toelegt op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie in de 167 Vlaamse gemeentes waar Zefier actief is. Via de participatie van Zefier in Zo-Fier kunnen de gemeentelijke aandeelhouders van Zefier participeren in windprojecten van Luminus in hun gemeente.

Bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst Frederik Snoeck, voorzitter Raad van Bestuur Zo-Fier en Corporate Director Production van Luminus: “Als we onze krachten bundelen, kunnen we de CO2-uitstoot, die de oorzaak is van de klimaatverandering, drastisch verminderen. Bij Luminus hebben we er onze bestaansreden van gemaakt: samen bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Hiervoor hebben we zowel burgers als overheden nodig. Met Zo-Fier kunnen we hen nog meer betrekken. Enkel samen maken we het verschil.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder