Sla navigatie over

Open Vld wil boter bij de vis

Het spreekt dus vanzelf dat wij pas bij de bespreking van de nieuwe financiële meerjarenplanning, waar het budget ook de ernst van dit beleidsplan zal moeten aantonen, de feitelijke beoordeling kunnen maken, en dat zal Open Vld ook doen.

Elke gemeenteraad zullen wij een aantal fundamentele vragen stellen waarop wij een duidelijker antwoord verwachten en dat antwoord vastklikken in een besluit. Daarom hebben wij op basis van de beleidsnota enerzijds en de verklaringen in de pers anderzijds reeds 2 belangrijke vragen voor de nieuwe meerderheid. Het zijn vragen die meer duidelijkheid vragen zodat de Eeklonaar weet wat de komende jaren op zich af komt.

  1. Financieel beleid: Wie het beleidsplan gelezen heeft zal met ons vastgesteld hebben dat de 5 zinnen onder financieel beleid zo nietszeggend zijn dat ze doen vermoeden dat niemand in het schepencollege de echte financiële toestand kent. In de pers werd duidelijk gesteld dat de belastingen niet zullen verhogen; Open Vld is daar blij om. De personenbelasting werd onder impuls van Open Vld reeds verlaagd van 8 naar 7,7% en de door SMS voorgestelde belastingverhoging op onroerende voorheffing (bezit van eigen woning of grond) werd door Open Vld tegengehouden. Dit bestuur moet nu duidelijke taal spreken en hun beloften in de pers vastklikken. Daarom verwacht Open Vld geen problemen met een gemeenteraadsbesluit dat een verhoging van de belasting in deze legislatuur onmogelijk maakt; noch in de personenbelasting, noch in de onroerende voorheffing. U leest dit in bijgaand document.

  2. Parkeerbeleid: Open Vld is bezorgd dat de nieuwe ondergrondse centrumparking met 180 rotatieparkings, waarover in de vorige meerderheid een overeenkomst bestond, niet meer tot de prioriteiten behoort van de nieuwe meerderheid. Om zeker te zijn dat ook dit project zijn voortgang kent willen wij ook deze beleidsbeslissing vastklikken met een gemeenteraadsbesluit. Ook dit leest u in bijgaand document.

Bijlage; voorstel tot gemeenteraadsbesluit met bijhorende motivering.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder