Sla navigatie over

Werkloosheid laagste in 5 jaar

Zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak is men er zich van bewust dat een activeringspolitiek bijzonder belangrijk is om meer mensen aan het werk te krijgen. Vergeet immers ook niet dat meer mensen aan het werk ook meer ruimte voor een betere sociale zekerheid en betere pensioenen betekent. Meer mensen aan het werk betekent ook dat mensen die de handen uit de mouwen steken ook meer overhouden op het einde van het jaar, vandaar dat een belastingverlaging ook stimulerend werkt in onze activeringspolitiek.

In de eerste plaats moeten we een sterk lokaal economisch beleid voeren en ondernemerschap stimuleren dit zal leiden tot minder werkloosheid. Een andere uitdaging is zoveel mogelijk vacatures invullen. Dit is geen evidentie vandaar dat verschillende acties noodzakelijk zijn. Het stadsbestuur van Eeklo wil in de eerste plaats meer arbeidsplaatsen creëren en zal daartoe inzetten op bijkomende bedrijventerreinen. Zo zijn er momenteel de mogelijkheden in Nieuwendorpe, Broeken en natuurlijk ook in een nieuw PRUP Balgerhoeke dat dit jaar opgestart wordt. Bij het PRUP Balgerhoeke zal er gestreefd zal worden naar een duurzaam milieuvriendelijk bedrijventerrein dat onmiddellijk gebruik kan maken van de restwarmte en energie aangeleverd door de Afvalenergiecentrale IVM. Een geïntegreerde hub voor de productie, opslag en omslag van energie - eigen verbruik met doorgeefluik. Tegelijkertijd willen we ook inzetten in het aanzwengelen van de economische activiteiten in de binnenstad waar we als centrumstad voldoende aanbod in handel en diensten willen aanbieden.

Naast de organisatie van de economische structuur plannen we acties van OCMW, Welzijnsband en VDAB; • De OCMW's uit het Meetjesland werken samen in de Welzijnsband rond de activering van leefloners. Leefloners krijgen intensieve arbeidstrajectbegeleiding. Deze trajecten zijn gericht op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt of de sociale economie. Hierbij worden verschillende instrumenten ingezet: opleidingen, beroep verkennende stage, tijdelijke werkervaring via art. 60-tewerkstelling, Individuele beroepsopleiding en dergelijke meer. Een begeleiding kan tot twee jaar duren. Deze begeleiding loopt in nauwe samenwerking met de VDAB en de andere partners in de Werkwinkel. Het team is ook gehuisvest in de werkwinkel in Eeklo.

• Ook de lokale regierol Sociale Economie wordt opgenomen door de Welzijnsband. Met de verschillende partners uit het werkveld wordt samengewerkt aan heel concrete initiatieven die de sociale economie en hun medewerkers in de regio versterken, zoals opleiding rijbewijs, taalcoaching op de werkvloer, opleiding generieke competenties, en dergelijke meer.

• Sinds 1 januari 2020 is het ESF-project Link opgestart in Eeklo. Dit is een samenwerking tussen OCMW Eeklo en Groep Intro. Het doel is om met ongekwalificeerde jongeren aan de slag te gaan, zodat ze opnieuw aansluiting vinden bij de maatschappij. Toeleiding naar werk en opleiding is hiervan een belangrijk onderdeel.

Dankzij de samenwerking tussen OCMW, welzijnsband en VDAB worden dus goede resultaten geboekt.

Er ontstaan een aantal stedelijke initiatieven in samenwerking met de Eeklose bedrijven en scholen; zo organiseren we binnenkort Work@Eeklo waarbij een 400 laatstejaarsstudenten uit Eeklo de kans krijgen om meer dan 30 Eeklose bedrijven te bezoeken en zo de sfeer op de werkvloer op te snuiven en als actie voor de invulling van de Eeklose vacatures die er zijn bij onze fantastische Eeklose bedrijven. Wonen en werken in éénzelfde stad, Eeklo, biedt kans tot een flexibel leven waar werken en (familiaal) leven in balans kunnen gebracht worden.

U hoort het goed, ook deze meerderheid is bekommerd om de Eeklose werkgelegenheidsgraad en zal ondanks het feit dat wij jaar na jaar betere resultaten boeken, blijven inzetten op dit beleidsdomein. Als centrumstad hebben we een hoog werkgelegenheidsaanbod en bieden we ontegensprekelijk ook jobs aan de bewoners van de gemeenten rondom ons. Met de nieuwe initiatieven willen we ook de Eeklonaars die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in Eeklo aan een job helpen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder