Sla navigatie over

Ring om Eeklo grote stap dichterbij! Studiebureau aangesteld voor begeleiding.

Christophe De Waele (Open Vld) schepen van openbare werken is heel blij om dit goede nieuws te kunnen aankondigen. Na jaren komt eindelijk schot in de zaak en kan het echte werk beginnen! Open Vld zal daar dan ook met veel inzet aan meewerken. Zoals we al meer dan 30 jaar pleiten voor een Ring om Eeklo zullen we nu ook de drijvende kracht zijn die een versnelling hoger zal schakelen om de Ring tot realisatie te brengen.

realistie ring om Eeklo ZAL 15,7 mio euro kosten. EN EEKLO EEN NIEUWE TOEKOMST GEVEN.

De stad Eeklo is heel tevreden dat na veel voorbereiding het dossier nu een grote boost krijgt, binnen de 14 maanden moet ‘het totale plan’ immers klaar zijn en kunnen aansluitend onteigeningen en start der werken volgen. De realisatie van de Ring om Eeklo is noodzakelijk als we van Eeklo een “fietsvriendelijke, bereikbare, verkeersveilige, duurzame en gezonde winkel- en woonstad” willen maken en laat deze titel dan ook meteen de doelstelling zijn van ons nieuw mobiliteitsplan dat nog dit jaar zal goedgekeurd worden. De totale prijs van de Ring om Eeklo wordt vandaag geraamd op 15,7 miljoen euro. De aanbesteding werd beoordeeld op basis van prijs en kwaliteit en omvat de opmaak van het ontwerp en de technische studie, alsook de opvolging van de realisatie van de verschillende deelprojecten die daarvoor nodig zijn; ¥ Opmeting van het terrein en de bestaande infrastructuur, en inventaris van de data

¥ Opstellen van start- en projectnota (s) (in het kader van het mobiliteitsdecreet)

¥ Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing

¥ Technisch ontwerp van de kunstwerken (bruggen, tunnels,...)

¥ Architecturaal-esthetisch ontwerp van de kunstwerken

¥ Technisch ontwerp van wegenis, fietspaden en eventuele voetpaden en straatmeubilair

¥ Technisch ontwerp van de afwatering

¥ Milieuhygiënisch onderzoek van de grond en het grondverzet

¥ Ontwerp van onderhoudsvriendelijke beplanting

¥ Ontwerp van de milderende maatregelen opgegeven in het MER (binnen de projectzone)

¥ Opmaken van een/meerdere dossier(s) voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning ¥ Opmaak van het/de aanbestedingsdossier(s)

¥ Veiligheidscoördinatie-ontwerp en -uitvoering

¥ Opmaken van onteigeningsplannen en voorbereiden van de aanvraag tot onteigeningsbesluit

¥ Ondersteuning toezicht op de uitvoering van de werken, tot en met de definitieve oplevering

¥ Voorbereiden en deelnemen besprekingen en infosessies omtrent het project

¥ Communicatie

¥ Actualisatie van de projectMER-ontheffing (incl. Ontheffingsnota) voor het nieuwe stuk R43

¥ ProjectMER-screening voor projecten langs de bestaande Ringlaan

Christophe De Wa

Dat het om een immens en belangrijk project gaat, een studie die ongeveer 14 maanden zal duren, lees je ook uit het toewijzingsbedrag nl. 935.963 euro. De start van de studie met bijeenkomst projectgroep is voorzien voor juni 2018. Het is AWV die samen met de Stad Eeklo deze werkgroep zal samenstellen.

De stad Eeklo is bijzonder blij dat er na een lange voorbereiding opnieuw een mijlpaal genomen is en de realisatie van de Ring om Eeklo weer een grote stap dichterbij gekomen is. De sprint naar de aanvang van de werken ‘Ring om Eeklo’ is ingezet en het belang dat alle Eeklonaars en politieke partijen dit project ten volle ondersteunen is zeer groot voor de toekomst van onze stad.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder