Sla navigatie over

Mandatenverdeling Eeklo bekend

Maandagmiddag 14u stelde toekomstig burgemeester Luc Vandevelde de nieuwe ploeg voor aan de Eeklose pers. De mandatenverdeling ziet er als volgt uit;

Voor Open Vld:

1e schepen: Christophe De Waele - Ringmanagement - Mobiliteit, openbaar vervoer en parkeerbeleid - Ondernemen: HORECA, lokale economie en middenstand - Openbare werken in eigen beheer en door derden - Werkgelegenheid - Beheer van industrie?le en ambachtelijke zones - ICT-beheer - Technische diensten - Nutsmaatschappijen

Schepen Ann Van Den Driessche - Ambtenaar burgerlijke stand - Bevolkingsdienst - Kieszaken - Begraafplaatsen - Kinderopvang - Markten en foren - Evenementen en Feestelijkheden

Open Vld levert ook de voorzitter van de Gemeenteraad; dat wordt Nicole De Munter

De overige mandaten zien er als volgt uit;

Burgemeester Luc VANDEVELDE (sms)

 • Algemeen bestuur
 • Interne en externe communicatie
 • Personeelsbeleid en beheer
 • Beheer stadspatrimonium
 • Coördinatie van het veiligheidsbeleid (politie, brandweer en openbare orde)
 • Politieke organen
 • Betrekkingen met de hogere overheid, regionale en internationale organisaties en gemeenten (fusies)
 • Officieel ceremonieel
 • Coördinatie tussen de verschillende departementen
 • Land –en tuinbouw

2e schepen Bob D'Haeseleer (Groen)

 • Stadsontwikkeling en dienst omgeving
 • huisvesting, woonbeleid en woonactiveringsbeleid
 • Vergunningenbeleid
 • Ontwerp publieke ruimte en straten
 • Duurzaamheid, klimaat en milieu
 • Bossen, parken en plantsoenen, groendienst
 • Dierenwelzijn en biodiversiteit
 • Huisvuil en afval
 • Waterbeheer

3e schepen Marc Windey

 • Schepen van financiën
 • Aankoopbeleid
 • Sport en gezondheidsbeleid
 • Toerisme
 • Verzustering

5e schepen Isaura Calsyn

 • Jeugd
 • Cultuurcentrum en cultuurbeleid
 • Openbare bibliotheek
 • Kunstacademie
 • Onderwijs en vorming
 • Socio-cultureel werk en verenigingen
 • Vrijwilligers en buurtwerking
 • Monumentenzorg en archeologie

6e schepen Danny Smessaert

 • Algemeen beleid van het OCMW
 • Coördinatie van het lokaal sociaal beleidsplan
 • Sociaal huis
 • Sociale bijdragen
 • Seniorenbeleid (incl. Zonneheem)
 • Gelijke kansenbeleid (incl LGBTQ)
 • Beleid voor mensen met een beperking
Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder