Sla navigatie over

Evaluatie Parkeervrije Markt: Er komt overleg met horeca en handelaars

Voor alle duidelijkheid Open VLD was de enige partij die tegen een parkeervrije markt gestemd heeft. Open VLD vond dat de beslissing te laat en onvoorbereid kwam en dat er een alternatief moest zijn voor de 40 parkeerplaatsen op de markt die gedurende 6 weken weggenomen werden.

Nadat handelaars en horeca hun stelling duidelijk maakten met cijfers die aan de hand van een bevraging bij 60 handelaars werden bekomen gaven alle partijen toe dat de beslissing op z'n minst op een ongelukkig moment genomen was. Dat het beter was de handelaars en de horeca te betrekken bij dergelijke beslissingen om een positief draagvlak te creëren. Het economisch effect is dus duidelijk onderschat.

De handelaars op hun beurt waren bijzonder ongelukkig omdat zij niet gehoord werden maar ook door de foutste uitspraak van de burgemeester. Die vond dat ook horeca en handelaars zelf de handen uit de mouwen steken en in de geldbeugel moeten tasten. Dat laatste is onmogelijk wanneer een gemiddeld omzetverlies van meer dan 20% genoteerd werd. Het krantenartikel waarbij gezegd werd dat er volgend jaar sowieso opnieuw een parkeervrije Markt komt, lijkt voorbarig na de evaluatievergadering van 4 september.

Christophe De Waele (Open VLD) noteert dat bijna alle fracties het nu wel eens zijn om met horeca en handelaars aan tafel te gaan zitten en dat pas na het bereiken van een overeenkomst een beslissing zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Ook andere actoren worden in een overleg met stadsbestuur betrokken zodat alle politieke families goed geïnformeerd worden vooraleer een beslissing ter stemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Open VLD is tevreden dat het stadsbestuur nu toch luistert naar horeca en handelaars en toegeeft dat de beslissing op z'n minst voorbarig was. Als er in 2018 nog een parkeervrije markt komt dan zal dit tenminste met de inspraak zijn van alle betrokken partijen, ook horeca en handelaars. Komt men niet tot een overeenkomst dan zullen alle politieke partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar zover is het nog niet. Iedereen is nu overtuigd dat een compromis mogelijk moet zijn.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder