Sla navigatie over

Eeklo: Grootste stedelijke enquête ooit

De stad Eeklo organiseert zoals eerder beloofd een grote evaluatie over de verkeerscirculatie naar aanleiding van de werken Kaaistraat en omgeving.

Onze diensten gaan samen met bewoners, handelaars en de grootste school van Eeklo op zoek om in functie van de langdurige werken waarbij het kruispunt Zuidmoerstraat/Kaaistraat afgesloten zal moeten worden, een veilige school- en woningomgeving te creëren met aandacht voor een optimale bereikbaarheid voor bewoners én handelaars.

Het is een moeilijke en complexe oefening omdat het afsluiten van het kruispunt Kaaistraat-Zuidmoerstraat weinig ruimte laat voor alternatieven. Om sluipverkeer te vermijden en de leefbaarheid van de woonstraten ten zuiden van Eeklo te garanderen is het enige correct alternatief de N9- Markt-Stationsstraat. Anderzijds is er een lokale omleiding voor bewoners via de zuidelijke zijde van Eeklo.

De omleiding werd ingevoerd eind augustus en nadat, zoals bij elke omleiding, het verkeer inmiddels de kans kreeg hun weg te zoeken in de nieuwe circulatie is het nu tijd om de toestand te evalueren. Daarom worden zowel met de hulpdiensten, school, handelaars overlegmomenten voorzien en gaan wij de bevolking ten zuiden van de N9 met een enquête bevragen over hun bevindingen en eventueel suggesties om bij te sturen waar nodig. De enquête zal in de eerste helft van oktober digitaal en manueel verdeeld worden.

De evaluatie op basis van de gesprekken en bevraging zal gebeuren in een overleg met de diverse partners en vertegenwoordigers van alle fracties. Op basis van de bevindingen zal in consensus gezocht worden naar bijsturing en aanpassing waar nodig met absolute aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid enerzijds en de geplande werken anderzijds.

Het wordt zowat de grootste enquête die de stad ooit georganiseerd heeft.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder