Sla navigatie over

EEKLO: Daling werkloosheid met 13% in laatste 5 jaar

Maar het werk is nog niet af, Eeklo zit nog altijd boven het Vlaams gemiddelde wat misschien wel eigen is aan een centrumstad maar tegelijk duidt dat de stad blijvende inspanningen moet nemen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Eeklo moet dus verder inzetten op begeleiding naar werk via stad, Ocmw en VDAB moeten voldoende en niet vrijblijvende acties komen die de mensen aanzetten om te kiezen voor een job in plaats van een sociaal vangnet. Eeklo beschik over zeer goede scholen die talentvolle studenten afleveren, ook die moeten wij in onze regio houden en een aantrekkelijke job aanbieden dichtbij huis. Alleen zo kunnen we een economisch en financieel gezonde stad realiseren waar plaats is voor belastingvermindering.

De economische trend is goed, ook het Vlaams beleid ondersteunt met aangepaste regelgeving bijkomende tewerkstelling. Ook onze stad moet dus verder ondernemersvriendelijker gemaakt worden en daar zullen alle Eeklonaars de vruchten van plukken!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder