Sla navigatie over

Economische Raad #Eeklo ziet ondergrondse wel zitten...

Als je dit vergelijkt met de inspraak die bewoners van de Witte wijk hadden i.v.m. de gecontesteerde wadi, dan kan je echt wel van twee maten en twee gewichten spreken. De economische raad, die zowel handelaars als horeca vertegenwoordigt, nam over de parkeervrije Markt volgend standpunt in:

• Handelaars én horeca zijn geen vragende partij voor een parkeervrije markt. • De ER vindt dat de markt enkel parkeervrij kan zijn als er daadwerkelijk iets te doen is op het plein. De ER vraagt zich af welk programma van evenementen/activiteiten de stad voor ogen heeft? • De ER vraagt op welke locatie de stad de verloren parkeerplaatsen blijvend wil compenseren. Er zijn al veel parkeerplaatsen verdwenen vb. aan de Melkerij blijft haast niets meer over (vroeger 500 plaatsen), de Decoraparking werd na 1 jaar geschrapt. • De ER verwijst naar het Herbakkersplein en het ceremonieplein die er verlaten bijliggen en geschikt zijn om evenementen te laten doorgaan zonder verlies aan parkeerplaatsen. • De ER is net als elke Eeklonaar vragende partij voor meer sfeer, terrasjes, activiteiten, … in het straatbeeld en meent dat de herinrichting van de stadspromenade een geschikt moment is om een haalbare inplanting te bespreken. • De ER wenst in geen geval opnieuw een verlies aan parkeerplaatsen en verwijst daarvoor nogmaals naar haar visie op de detailhandel in Eeklo.

Die detailhandelsvisie is gebaseerd op studies van EROV en IDEA en bevat een aantal krachtlijnen: • Eeklo is een inkoopstad. Het profiel van Eeklo dat je kan parkeren waar je moet zijn en dus verschillende stops kan combineren, is een troef die we niet uit handen mogen geven om het doelgericht aankopen te behouden. • We moeten onze authenticiteit bewaren en geen klein Gent of Brugge willen zijn. Die vergelijking gaat echt niet op! • Bereikbaarheid met de verschillende vervoersmodi is belangrijk. Veel klanten, waaronder heel wat senioren, komen uit het Meetjesland met de auto naar Eeklo. Als we een centrumstad willen zijn moeten consequent zijn inzake bereikbaarheid. En het openbaar vervoer wordt alleen maar afgebouwd… Er moet rekening gehouden worden moet de toenemende vergrijzing en er mag geen onverschillige, asociale houding zijn t.o.v. mindermobiele personen. • Handelaars voelen in Eeklo een duidelijk verband tussen omzet en parkeermogelijkheid. • Het centrum moet complementair zijn aan het Krügercentrum, ook wat aantal parkeerplaatsen betreft. Op die manier komt ‘de halter’ (Krüger-Stadscentrum) weer in evenwicht. • Parkeerzoekend verkeer genereert net extra drukte, dus meer vervuiling, meer fijn stof, meer CO2, meer kans op ongevallen... In een strategisch-commercieel plan kan deze visie verder uitgewerkt worden maar dan is het engagement van het stadsbestuur nodig dat ze daar ook daadwerkelijk rekening mee zullen houden. Het vorige plan (1997) belandde na opmaak onmiddellijk in de vuilbak. De gevolgen zijn ondertussen meer dan zichtbaar! We willen geen tweede keer voor de gek gehouden worden.

We verzetten ons met klem tegen de voortdurende apathie t.o.v. de handelaars, of het nu parkeren, de vernieuwde doortocht of ‘knip’ betreft. Met moet toch eens inzien dat zij inkomensafhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid! Wanneer men wenst te ‘experimenteren’ met het inkomen van de Eeklose handelaars én hun werknemers wensen wij het inkomen van de initiatiefnemers ook aan de resultaten te koppelen. Dat lijkt ons niet meer dan billijk en het zal misschien tot wat meer voorzichtigheid leiden…
Als men er toch van overtuigd is dat een parkeervrije markt een verbetering is voor iedereen dan kan dergelijk engagement toch geen probleem zijn?

Vanuit de Economische raad zal een enquête uitgevoerd worden bij de klanten van handelaars en horeca om naar vervoersmodi/parkeernoden te peilen. Niet anoniem en naam + stempel van de zaak. ‘Experimenten’ zoals een parkeervrije Markt moeten immers vooraf goed doordacht worden. Losse flodders zijn niet aan de orde. Maatregelen moeten kaderen in een beleidsvisie. Die is er nu niet. Met het inkomen en de job van de mensen mag niet gespeeld worden! De onzekerheid die veroorzaakt wordt door het lanceren van steeds nieuwe ideeën om het ondernemen in het centrum te bemoeilijken, is verre van bevorderlijk om nieuwe ondernemers aan te trekken. Basisvoorwaarden als bereikbaarheid en vlotte parkeermogelijkheden komen telkens opnieuw in het gedrang. Studies van EROV en IDEA concludeerden eerder al dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in Eeklo. De ‘randparkings’ aan station en sporthal zijn geen alternatief voor de noden in het centrum en gaan voorbij aan het doelgericht shoppen in Eeklo. Andere mogelijke randparkings liggen al tientallen jaren op tafel, tot op heden zonder resultaat. Bovendien zal daar door de plannen voor bijkomende bebouwing het aantal effectieve parkeerplaatsen heel beperkt blijven.

Een ondergrondse parking op de Markt biedt een oplossing voor de bereikbaarheid en parkeeraanbod in het centrum. Het stadscentrum moet immers de concurrentie van baanwinkels en shoppingcentra aankunnen. Deze optie werd door ons reeds gesuggereerd in 1997, bij de marktrenovatie. We vonden geen gehoor. Het is een belangrijke commerciële troef van Eeklo dat het centrum bereikbaar is met alle vervoersmodi en dat je er nog kan parkeren. We mogen die troef niet uit handen geven.

• Deze parking maakt het mogelijk om bovengronds meer ruimte te voorzien voor de zwakke weggebruiker en alle verkeersmodi een plaats te geven.

• Een ondergrondse parking moet voldoende ruim zijn zodat er ook bij evenementen plaats genoeg is. 200 plaatsen is een minimum. We gaan hier toch niet opnieuw kansen missen!

• De parking voorzien van een tunnel is een mogelijkheid om de bereikbaarheid van het centrum te garanderen. Het kan een alternatief zijn voor ‘de knip’ die ondernemend Eeklo helemaal niet wil.

• Het marktplein mag geen stenen vlakte worden waar niets te beleven is. Het zal nodig zijn om te investeren in groen en animatie

• Een ondergrondse parking past in de heraanleg van de doortocht N9 en de werken kunnen dus pas na de aanleg van de langverwachte ring starten. Bereikbaarheid tijdens de werken is een cruciaal aandachtspunt. In elk geval moet de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk beperkt worden. een ondergrondse parking in een leegstaand pand kan ook een oplossing zijn. De hinder is dan minimaal.

• Een ruime ondergrondse parking kan een boost zijn voor investeringen in het centrum en de onzekerheid bij investeerders wegnemen. De zichtbare en toenemende leegstand in het centrum spreekt voor zich. Dit kan een kantelmoment zijn voor de toekomst van Eeklo!

Namens Economische raad Eeklo

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder