Sla navigatie over

2,5 miljoen subsidie voor stadsvernieuwing in Eeklo!

Een ambitieus en belangrijk project voor Eeklo krijgt een aanzienlijk Vlaams steuntje in de rug. Dit jaar telde het fonds stedenbeleid van de Vlaamse overheid 11 miljoen euro voor uitzonderlijke stadsprojecten met een brede stedelijke visie en hefboom voor een geintergreerde stadsontwikkeling. Met deze oproep beoogt minister Liesbeth Homans stadsvernieuwingsprojecten te ondersteunen die bijdragen tot de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden. Eeklo deelt in de prijzen dit jaar!

Eeklo in de prijzen met 'uitzonderlijk stadsproject'

Het Eeklose project Hartwijk werd innovatief en uitzonderlijk genoeg bevonden en krijgt de maximale aangevraagde subsidie van 2,5 miljoen.

Het is eerder uitzonderlijk dat een kleinere stad in de prijzen valt, toch is het voor Eeklo de 2e keer dat Eeklo in de prijzen deelt. Ook het project Stassano en de Melkweg werd destijds bekroond met 700.000 euro subsidies. Toen werd een project gerealiseerd waarbij er nieuwe woningen, een nieuwe groenstructuur en vooral een mooi fietspad langsheen de spoorweg aangelegd werden.

"2,5 miljoen euro subsidies voor ambitieus duurzaam project Hartwijk".

In maart 2017 verhuist het ziekenhuis naar z’n nieuwe stek aan de Ringlaan te Eeklo waardoor de stad als eigenaar de opdracht krijgt om de gronden en gebouwen van de oude kliniek aan de Moeie, goed zo'n 40.000 vierkante meter, een nieuw leven te geven. De stad staat immers voor de uitdaging om deze site te vrijwaren van verval en leegstand door een nieuwe bestemming te geven.

De denkoefening daarover is al enkele jaren aan de gang en resulteerde in de belangrijke ambitie om in een publiek-private samenwerking de Hartwijk te ontwikkelen tot een duurzame wijk, die jonge gezinnen kan aantrekken maar ook woongelegenheden creëert voor het groeiende aandeel vijftig-plussers. Wonen in de stad met integratie van bestaand erfgoed, ruimte voor dienstverlening, kleinhandel, kinderopvang en dat in diverse woonvormen.
De bijzondere meerwaarde van een samenwerking met diverse partners over alle sociale actoren heen in de ontwikkeling van een duurzaam project heeft de jury ongetwijfeld aangesproken wat vandaag goed nieuws voor onze stad betekent!

De goedkeuring van de aangevraagde subsidie betekent dat dit project verdergezet kan worden met hoge ambities en bijzondere meerwaarde voor onze stad. Open VLD hoopt dat met deze toelage naast de duurzaamheid ook meer dan voldoende aandacht kan geschonken worden aan de kwaliteit en leefbaarheid, daar waar eerder gevreesd werd dat de site puur op financieel rendement een bestemming zou krijgen. De stad voorziet daarbij om een belangrijk deel van de aanleg van het oeverpark met natuurelementen op zich te nemen om zo de insteek voor investeerders aantrekkelijk te maken om tezamen te streven naar een kwalitatief sterk project die de komende 10 jaar goed is voor een investering van meer dan 60 miljoen euro.

Duurzaamheid? Er is deze jaren veel te doen om duurzaamheid maar wat betekent dit op maat van dit project? - Er komt voldoende groen en natuur doorheen de nieuwe site - Beeldbepalende elementen zoals De Meerking en neogotische kapel worden verankerd - Er wordt gestreefd naar een autoluwe omgeving met bijzondere faciliteiten voor fiets- en voetgangers - Er is plaats voor samenwerking met de nabijgelegen zorginstellingen en er wordt een goede sociale mixt nagestreefd - Een historische waterloop kan heraangelegd worden als beeldbepalend en structuurondersteunend element. - Er wordt gestreefd naar een energiezuinige wijk met plaats voor een lokaal warmtenet en inzet van hernieuwbare energie - Er wordt ingezet op participatie en samenwerking met alle betrokken actoren

OPEN VLD EEKLO

Open VLD zal dit project nauwlettend volgen. We blijven erbij dat bij woonuitbreiding gewaakt moet worden dat kwaliteit boven kwantiteit gesteld wordt. De idee dat in de Hartwijk 220 woningen kunnen gerealiseerd worden is onderhevig aan een stress- en kwaliteitstoets op vlak van woonintensiteit, mobiliteit en bereikbaarheid en kwaliteit van de omgeving. Zoals de aanvraag duidelijk preciseert moet de subsidie dit mogelijk maken. We zijn er dan ook van overtuigd dat het politieke beleid een heel verantwoordelijke taak heeft in een goede begeleiding op zoek naar de beste ontwikkeling voor dit nieuw stukje Eeklo!

Tot slot, en niet onbelangrijk, een dikke proficiat aan iedereen die dit dossier gemaakt en begeleid heeft. We dagen deze mensen en de politiek nu ook verder uit om de kwaliteit op papier, om te zetten in een mooie realisatie!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder