Sla navigatie over

Snel duidelijkheid over gemeentelijke fusie en standpunten gemeenten

Open Vld wil duidelijke en snelle timing voor fusie met Eeklo.

Er is de laatste weken veel te doen omtrent het fusieverhaal voor onze stad Eeklo.  Het burgerpanel, dat representatief moet zijn voor alle Eeklonaars  sprak ons inziens een logische voorkeur uit, ondanks de studie uitwees dat Maldegem eigenlijk op alle vlakken de eerste keuze zou moeten zijn.  Jammergenoeg liet Maldegem al weten daar in geen geval te willen op ingaan.  

Open Vld vindt dat er snel duidelijkheid moet komen

We zijn op een 500 dagen voor de verkiezingen, hoog tijd dus om keuzes te maken.  3 of 4 gemeenten samen tot 1 nieuwe stad formeren vraagt immers een intensieve inspanning en begeleiding.  Ook politiek moet er voldoende tijd en ruimte zijn om ons te organiseren op de komende gemeenteraadsverkiezingen.  CD&V maakte, bij monde van Koen Loete, in de pers al een duidelijk statement: Tegen de gemeenteraad van juni moeten de gemeenten zich duidelijk uitspreken anders hoeft het niet meer. Dit zet natuurlijk druk op de ketel, maar na 5 jaar bestuur moet het stilaan duidelijk worden wat mogelijk of haalbaar is.  Ook Open Vld wil duidelijkheid, het beleid van onze stad zal immers financiële keuzes moeten maken op basis van het al dan niet slagen van een fusie.  Hoe langer deze beslissing op zich laat wachten, hoe langer een vorm van onbestuurbaarheid zal zijn, want iedereen weet dat de financiële budgetten nu al zijn opgemaakt in het kader van een fusieverhaal voor Eeklo.  

Ter stemming op de gemeenteraad

Open Vld vraagt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt inzake een mogelijke fusie met Eeklo.  Het schepencollege krijgt dan ook de opdracht een principiële goedkeuring te agenderen bij voorkeur in de gemeenteraad van juni, ten laatste gemeenteraad van september 2023.

Wordt vervolgd na behandeling van agendapunt gemeenteraad 17 mei...

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder