Sla navigatie over

Voorstel Open Vld krijgt gevolg bij Eeklose meerderheid

Open Vld is tevreden dat hun voorstel die zij lieten stemmen op de gemeenteraad van september gevolg krijgt.  Vandaag bevestigt de bestuursmeerderheid dieper in te gaan op de aankoop van 'de kleine Delhaize' in de Stationsstraat in een persbericht:

 

VOLGENDE STAP STADSVERNIEUWING MET AANKOOP SITE OUDE AD DELHAIZE

De stad wil de site van de oude AD Delhaize in de Stationsstraat 19 aankopen. De site bestaat momenteel uit een winkelpand, twee appartementen en een parking.  Omdat de locatie een opportuniteit betekent binnen het stadsvernieuwingsproject en onder andere als nieuwe centrumparking kan dienen, contacteerde het bestuur deze zomer de verkoper. De voorbije maanden werd een schattingsverslag opgemaakt en verder onderhandeld.  Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op de zitting van 18 december 2023, werd een akkoord gevonden met de verkoper voor 2.100.000 euro.

Het bestuur kijkt er naar uit om dit dossier op korte termijn ter goedkeuring te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad, zodat vanaf 2024 de nodige verdere stappen kunnen gezet worden.

Dit is goed nieuws en sluit perfect aan op het voorstel van open Vld in de gemeenteraad van september.  Open Vld kijkt wel uit op welke manier dit alles zal gefinancierd worden want de miljoenenprojecten worden aangekondigd zonder dat daartegen ook financiële middelen verantwoord worden.

In september hoorden we hetzelfde voorstel van Christophe De Waele,

Open Vld gemeenteraadslid op de gemeenteraad:

Open Vld meent dat een visie op het parkeren in Eeklo een goede zaak zou zijn. In ruil voor het schrappen van alle parkeerplaatsen op de Markt en niet uitvoeren van een centrumparking Decora is er nog steeds geen degelijk alternatief dat voldoet aan de wensen van bewoners en lokale handelaars. Bovendien ziet het er naar uit dat de reden om het winterparkeren in het centrum te schrappen, nl. de start van de herinrichting van de Markt, onmogelijk onmiddellijk na de zomer van start zal gaan. Bovendien zal ook de beloofde parking op de Kaaistraat er niet zijn en zal de aanleg van het Beukenhof zorgen voor tijdelijk geen parkeerplaats tot minder parkeerplaatsen na de heraanleg. Het lijkt dat het dit stadsbestuur aan alle visie inzake parkeren en bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers die bijdragen tot de lokale handel ontbreekt.
Tot slot menen wij dat zich een nieuwe opportuniteit manifesteert voor een nieuwe ontwikkeling in Eeklo.
De leegstand van de ‘kleine Delhaize’ biedt nieuwe kansen voor een aantrekkelijke en bereikbare nieuwe ontwikkeling.
Deze beleidsploeg heeft de perceptie doen ontstaan dat mensen die een auto bezitten of nodig hebben om zich te verplaatsen niet welkom zijn in Eeklo. Daarom vraagt Open Vld volgende stemming, desgewenst met stemming artikel per artikel.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Artikel 1
De gemeenteraad van Eeklo beslist dat, nu er nog geen ingrijpende herinrichtingswerken op de Markt zullen gebeuren, het winterparkeren op de Eeklose Markt nog 1 jaar langer kan bestendigd worden tijdens de periode waarop de terrassen niet kunnen uitbreiden wegens gebrek aan afdoend alternatief in het Eeklose centrum.

Artikel 2
Er wordt actief gezocht naar nieuwe parkeerplaatsen aansluitend bij het centrum, dit bij voorkeur zoals voorzien in een parking onder het nieuwe Decora-project.

Artikel 3
Er wordt actief initiatief genomen om over te gaan tot de aankoop van het domein ‘kleine delhaize’ die in de toekomst kan ingevuld worden als centrumparking en nieuwe aantrekkingspleister voor onze Eeklose binnenstad.

 

Dit thema in de pers: HLN, NB, AVS

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder