Sla navigatie over

Stad koopt Paterskerk, klooster en tuin midden in centrum voor 3.750.000 euro

De kogel is door de kerk... Het stadsbestuur zette het licht op groen voor aankoop van de Paterskerk, het klooster en de kloostertuin.  Een goede zaak, zo vindt ook Open Vld Eeklo, want investeren in het centrum is noodzakelijk om Eeklo nieuw leven en energie in te blazen.  Maar deze aankoop is ook een risico en Open Vld kreeg op de gemeenteraad geen sluitend antwoord op de vraag of ook dat risico voldoende gecounterd kan en zal worden.  De transparantie in dit dossier was er één van mist en beperkte zichtbaarheid.  De antwoorden van de meerderheid stralen wel geruststelling uit maar garanderen dit absoluut niet.  Als er te weinig dossierkennis is, dan is de reden ongetwijfeld in dit dossier geen openbaarheid was, niet naar de gemeenteraad, niet naar de burger en dat is bijzonder jammer.

Hieronder de tussenkomst van Open Vld fractieleider Christophe De Waele;

Gemeenteraad oktober  23 - Open Vld –  Aankoop Paterskerk

Bij aanvang van mijn tussenkomst wil ik duidelijk stellen dat de aankoop van dit mooi en belangrijk stukje stadscentrum op termijn een goede zaak is.  Het geeft de kans om een nieuw stukje Eeklo te ontwikkelen dat de komende decennia opnieuw kracht en energie moet geven aan het volledige stadscentrum.  U weet dat Open Vld zeker niet tegen de verwerving is want enkele jaren geleden zorgden wij nog mede voor een plan mét invulling en een subsidiëring van 2,8 mio euro.  

Toch blijven er vragen die beter op voorhand, ev. samen met onze raadsman, gesteld konden worden.

  1. Waarom werd voor zo een belangrijk dossier geen commissie ad hoc georganiseerd? Een dossier van miljoenen euro’s met zo een belangrijke impact verdient meer transparantie naar de gemeenteraadsleden. Voor een vuikbakkenplan, de plaatsing van laadpalen en zelf de dading bij ontslag wordt er een commissie georganiseerd maar voor zo een belangrijk dossier voor de stad Eeklo wil men geen bijkomende toelichting geven.
  2. Ik stel ook vast dat de meerderheid enige transparantie vermijd… Zo worden de documenten niet gepubliceerd op de stadswebsite wat de openbaarheid van dit dossier in het gedrang brengt of minstens zo doet aanvoelen. Geen nota’s gemaakt in schepencolleges noch een document die het standpunt van de raadsman volledig weergeeft.
  3. Ik lees dat onze raadsman voor de vrijwaring, tegen het advies van onze eigen diensten, een positief advies geeft voor de voorliggende tekst, het zou goed zijn dat ook in de préambule en motivering te vermelden.
  4. Een ander stukje grond, ik zal het hier omschrijven als ‘de tuin’ dat niet in de aankoop zit verdubbelt vandaag zomaar in prijs door deze aankoop. Ik heb de schattingsverslagen kunnen inkijken en pas als ik op deze bedragen de index toe pas dan zit de aankoopprijs wel snor.  Bovendien zitten in de map van het schattingsverslag interessante stukken die eigenlijk in het dossier moeten zitten
  5. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom er gewerkt wordt met een aankoopbelofte. Heb ik het goed voor dat de verkoper van wie we vandaag kopen eigenlijk geen eigenaar is en het goed zelf nog eerst moet aankopen alvorens die verkoopt aan de stad.  Waarom kan niet onmiddellijk van de eigenaar gekocht worden. Wat is het voordeel voor de stad om deze techniek te gebruiken?
  6. Ik lees dat er nog financieel risico’s zijn voor de stad en die zijn van een grootorde geschat op 200.000 euro (alhoewel onze diensten mededelen dat het ook meer kan zijn) tot een kink in de kabel die leidt tot 10% van de aankoopsom of 350.000 euro. Ik heb het dossier niet kunnen volgen maar hoe schat het college van burgemeester deze risico’s in, zijn ze voldoende verantwoord?
  7. We gaan vandaag een aankoopbelofte aan van 3,5mio euro, in hoeverre heeft deze aankoop, die slechts in 2025 zal gebeuren een verzwarende schuldenlast voor onze bewoners. Met andere woorden hoe staat het eigenlijk met onze financiële draagkracht nu de fusies er niet zullen komen en de ingeschreven inkomsten 2023 waarschijnlijk verre van gerealiseerd zijn.  Laat ons eerlijk zijn het ziet er niet naar uit dat de beloofde subsidie van 2,8 mio euro nog volledig kan ingeschreven worden?
  8. De doorsteek noord-zuid is een goede zaak, de site kan een meerwaarde zijn voor onze stad, als ze niet leeg blijft staan tenminste. Maar laat ons eerlijk zijn; de Paterskerk kan een opportuniteit zijn maar ook een vergiftigd geschenk.  De aankoopsom zal slechts een fractie zijn van het bedrag dat nodig is om daar iets met meerwaarde mee te doen.  De stad alleen zal deze ontwikkeling niet kunnen dragen.  Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de volgende bestuursploeg.
  9. Het dossier is weer geactiveerd, dat is hoe dan ook een goede zaak. Open Vld blijft het jammer vinden dat dit bestuur de belofte naar de bevolking om een centrumparking te realiseren niet gerespecteerd heeft.  Het zal waarschijnlijk binnen jaren een zoveelste gemiste kans betekenen als de site die we vandaag aankopen tot leven komt.

 

Bekijk ook deze video's:

- Stadsbestuur krijgt 2,8 mio euro voor Paterskerkproject

- Stadsbestuur investeert in Eeklo-centrum

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder