Sla navigatie over

Parkeren in Eeklo, we kunnen er iets uit leren...

Het parkeren in Eeklo levert een mooie duit in de stadskas. In 2022 noteren we een ontvangst van 719.179 euro waarvan de stad, na aftrek van de commissie voor het parkeerbedrijf, 608.185 euro in de stadskas mag ontvangen.

  • 220.700 euro cash ontvangen via de parkeerautomaten (55%)
  •   65.000 euro ontvangen via betaalkaarten (15%)
  • 110.000 euro werd ingeboekt via sms en 4411-app  (30%) +20% tegenover 2021

De grootste inkomsten voor de stad Eeklo zijn de niet-betalers.  Zo wordt er voor 324.000 euro ontvangen aan uitgeschreven retributies. Dat betekent dat nog veel te veel mensen niet betalen (7.440 retributies geïncasseerd) of hun blauwe schijf niet zetten zoals het moet (5.508 ontvangen retributies blauwe zone).  

 

De top 5 van de vaststellingen:

49% van de retributies wordt spontaan betaald, 25% na een eerste gratis aanmaning. 13% betaalt nog later met een administratieve meerkost en slechts 1% moet doorgestuurd worden naar een deurwaarder.

Er zijn ook wel eens klachten. In 2022 werden 916 klachten ontvangen. De terechte klachten werden na onderzoek geannuleerd. Daarvan gaf het parkeerbedrijf bij twijfel altijd het voordeel aan de klager.

Van alle inkomsten ontvangt de stad 608.185 euro. Dit bedrag zal, ondanks de huidige meerderheid 900.000 euro aan ontvangsten ingeschreven heeft in het budget 2023, verder dalen nu het gratis half uur ingevoerd werd op vraag van Open Vld en bovendien nu ook 30% aan digitale betalingen elke dag opnieuw een half uur gratis krijgen.

Besluit:

Het betalend parkeren is geen populaire maatregel maar zorgt ervoor dat er voldoende rotatie is en er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bewoners, bezoekers en het shoppinggebeuren in Eeklo.  Zou iedereen correct betalen of hun kaart plaatsen dan zouden de inkomsten voor de stad aanzienlijk kleiner zijn. We noteren immers 50% van de inkomsten uit retributies.  Vandaar dat Open Vld het een slecht idee vindt om de retributie te verhogen naar 35 euro zoals de huidige meerderheid (SMS-NVA-CD&V) aangekondigd heeft.  Het parkeerbeleid moet voor Open Vld immers afgestemd worden op hetgeen men wil bereiken en niet op hetgeen men wil aan ontvangsten.  Het parkeerbeleid is dus een belangrijk element in het lokaal (economisch) beleidsplan.  

In de loop van het jaar zal het parkeerbeleid zeker opnieuw ter sprake komen en deel uitmaken van een debat.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder