Sla navigatie over

Open Vld Eeklo tégen nieuwe toerismebelasting

Open Vld is tegen de nieuwe toerismebelasting die de nieuwe meerderheid (NVA-CD&V-SMS) wil invoeren.  Eerst en vooral is het not done dat een belasting van die aard 14 dagen voor ingang wordt goedgekeurd. Bovendien blijkt dat er voorafgaand geen enkel overleg geweest is met de sector en dat de HORECA dit moet vernemen via de facebookpagina Eeklonaar.be en de berichtgeving in de krant. Open Vld is principieel tegen nieuwe belastingen die de burger en ondernemers treffen.  Op de gemeenteraad van juni hebben wij dan ook, gesteund door een schrijven van Horeca Eeklo, de Economische Raad en de logiehouders gevraagd deze belasting niet te stemmen.  En zo gebeurde...

Gemeenteraad Eeklo, tussenkomst Open Vld Eeklo:

Dames en Heren, plotseling verschijnt zomaar op de agenda van de gemeenteraad de agendering van een nieuwe belasting… De belasting op toerisme.  Open Vld was verwonderd dat dit zomaar en zo blijkt nu ook, zonder overleg met de sector of de gerespecteerde Economische Raad, op de agenda wordt geplaatst.

Was het écht de bedoeling van het nieuwe stadsbestuur (SMS-NVA en CD&V) om deze belasting tussen de soep en de pattaten van de Eeklose gemeenteraad goed te keuren?  Heeft niemand, van al die partijen die de Eeklonaar beloven participatie hoog in het vaandel te dragen,  zich op voorhand de vraag te stellen “Wat zou de sector daarvan vinden?”

Wel Open Vld vindt dit niet kunnen en vraagt daarom deze beslissing uit te stellen tot;

  • Er een inhoudelijk overleg (noem het inspraak en informatie) geweest is met de sector
  • Er een visie is wat hoe men de sector eventueel met de opbrengsten zal compenseren

 

Eeklose toerismetaks strenger dan deze van grote toeristische steden

Maar nog sterker ook inhoudelijk heeft Open Vld vragen;  Eeklo is Brugge of Gent niet. Alhoewel de Eeklose taks iets minder hoog is (1,75 ipv 2,83 euro) belast Eeklo ook strenger want in tegenstelling met Brugge en Gent zou je hier vanaf 01/07/22 niet vanaf 19 jaar maar vanaf 12 jaar belast worden.  De taks is dus weliswaar iets minder hoog, hij is uitgebreider dan Europese wereldsteden.

Open Vld sluit zich aan bij het standpunt en de argumentatie van de Economische Raad, Horeca Eeklo en de logiehouders en vraagt dat er een overleg wordt georganiseerd. Voor Open Vld is een nieuwe belasting niet nodig en mag het budget toerisme verhoogd worden zonder de toekomstige Eeklose bezoekers te belasten zo welkom als ze ook in de gemeenten rondom onze stad zijn.

 

Een beetje Historiek voor de nieuwe bestuurders:

Jaren geleden werden -en de CD&V zou dit moeten weten- alle kleine belastingen afgeschaft en vervangen door een Algemene Eeklose belasting; dit zowel voor particulieren als bedrijven.  Dit was niet alleen financieel voordeling maar ook naar controle en werking zeer eenvoudig en administratief vriendelijker.  Het is dan ook oneerlijk vandaag opnieuw kleine belastingen in te voeren en zo de belasting op Eeklose particulieren of bedrijven te verzwaren.

Collega’s raadsleden; Indien vandaag deze toerismebelasting gestemd wordt zet dit de deur open naar nog nieuwe belastingen die een dag op voorhand aangekondigd worden.  Wat is het volgende?  Een belasting op huisdieren, op een broodzak, op evenementen,… Waar is de rechtszekerheid van onze burgers en ondernemers?

Geen stemming, geen toerismebelasting:

Het kwam niet tot een stemming van de toerismetaks, bevoegd NVA-schepen gaf toe dat ze deze beslissing verkeerd ingeschat heeft en niet dacht dat dit zo een reactie zou teweegbrengen.  Daarom stelde zij voor de beslissing niet te stemmen en eerst in overleg te gaan met de sector.  Een beslissing waar Open Vld voorlopig kan mee leven.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder