Sla navigatie over

Open Vld wil méér ondernemerschap naar Eeklo lokken

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen werkt de stad Eeklo aan de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.  Het regionaal bedrijventerrein moet werk bieden aan veel Eeklonaren en tevens ook aan een categorie die dikwijls vergeten wordt; de laaggeschoolden.  Ook zij verdienen een leuke en goede werkplek.
Open Vld is een absolute voorstander van dit Ehubt-bedrijventerrein en vraagt dat de nieuwe meerderheid die de fakkel overnam een tandje bijsteekt want hoe sneller er nieuwe ruimte is voor bedrijventerreinen des te sneller zal ze ingevuld worden met honderden nieuwe jobs.  Goedbetaalde jobs, dichtbij huis.  Eeklo is immers een woon- werk- en leefstad!
Om de duurzaamheid en mogelijke vervuilende en gevaarlijke bedrijven uit te sluiten vraagt Open Vld dat er aan de ontwikkelaar Veneco voldoende garanties gevraagd worden zoals een veto-recht bij de verkoop van de gronden.  Zo beslist de stad en haar inwoners mee over welke bedrijven een plaatsje verdienen in Balgerhoeke.
KLIK HIER om een mooie brochure te downloaden over project E-hubt Balgerhoeke

Of lees verder en kom alles te weten over E-hubts en vooral dit in Balgerhoeke.

Wat is een Energie HUB of EHUBt

Zonne-energie, windmolens en warmte-energie zijn in de toekomst niet meer weg te denken in Balgerhoeke. Het wordt dus niet zomaar een bedrijventerrein maar één met een energie HUB of EHUBt functie.
Kortom een
plek voor nieuwe, hernieuwbare en duurzame energie-infrastructuur.

Op het bedrijventerrein wordt energie:

• verzameld,
• opgeslagen,
• omgevormd

• afgeleverd aan:
- verbruikers op het bedrijventerrein, - in de onmiddellijke omgeving en
- aan het bestaande energienet.

Waarom in Balgerhoeke? Dat is een ideale plaats omdat er • een groot (eigen) energieverbruik is;
• een energiebehoefte in de onmiddellijk omgeving is;
• de aanwezigheid van een snelweg (E34);

• winningsgebieden van energieproductie zijn.

Het uitwisselen van energie blijft niet beperkt tot de bedrijven op het terrein. Er is ook een energie-uitwisseling mogelijk met de ruime omgeving van het kleinstedelijk gebied Eeklo, gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Kaprijke, de N49, de N9, het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke, de waterzuivering (Aquafin) en de IVM- afvalenergiecentrale.

Mogelijke bouwstenen voor EHUBt Balgerhoeke

 • -  Windturbine

 • -  Zonneveld

 • -  WKK (Warmtekrachtkoppeling) op groen gas: elektriciteits-en warmteproductie door de verbranding van duurzame

  brandstoffen (bv. biogas of biodiesel)

 • -  Restwarmte: restwarmte op bedrijventerreinen of bij afvalverbrandingsinstallaties

 • -  Warmteproductie door zonnespiegels

 • -  Biomassa verbranding: verbranden van houtige biomassa om warmte mee te produceren

 • -  Elektrolyser: omvorming van water tot waterstof en zuurstof met elektriciteitsverbruik

 • -  Vergister naar biogas: vergistingsinstallatie die reststromen (GFT, bermmaaisel) gedeeltelijk omzet in biogas

 • -  Transformatorstation: een elektrisch verdeelstation in het netwerk

 • -  Warmtenetwerk: een warmtenet verbindt (rest) warmteproducenten en warmteverbruikers

 • -  Batterijopslag: opslaan van elektriciteit in batterijen

 • -  Thermische buffer: opslag van warmte in buffervaten of in de ondergrond via ondiepe geothermie (aardwarmte)

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder