Sla navigatie over

Het is menens met de Ring... 19 eiken moeten wijken...

Het is menens met de aanleg van de Ring.  

Als zelfs eiken moeten wijken dan is dat symbolisch alvast een stevig statement! 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil dit jaar starten met de eerste fase van de aanleg van de ring rond Eeklo. Daarbij wordt onder meer het kruispunt met de Industrielaan omgevormd tot een rotonde. Bij de heraanleg moeten 35 bomen plaats maken voor de nieuwe infrastructuur. “Omdat het gaat om eiken van 15 tot 20 jaar oud die al een aanzienlijke ecologische waarde hebben willen we samen met de stad Eeklo testen of de bomen succesvol kunnen herplant worden. Dat is duurzamer en klimaatvriendelijker dan rooien en nieuwe jonge boompjes aanplanten. Voor het AWV is dit een nieuwe praktijk en de bedoeling is te onderzoeken of deze aanpak vaker kan toegepast worden”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het is immers niet zonder risico voor de bomen en er moet de nodige nazorg voorzien worden. De komende jaren zal het agentschap de bomen dan ook nauw opvolgen. Op 8 februari starten de voorbereidende werken. Op 27 februari worden de eerste bomen verplant.

 

Duurzaam en klimaatvriendelijker werken
In totaal moeten voor de aanleg van de eerste twee fasen van de ring 35 bomen wijken. Die ruimte is immers nodig voor de nieuwe rotonde en fietspaden. Omdat het gaat om grote eiken is onderzocht of het mogelijk was de bomen te verplanten. Dat is beter voor milieu en klimaat. Het duurt immers erg lang voordat jonge boompjes de ecologische waarde van volwassen bomen evenaren. Het verplanten van bomen is wel geen sinecure. Het is een zware ingreep voor de boom en niet iedere boom is hiervoor geschikt. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken is daarom een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een zogenaamde  ‘European Tree technician’.
 
‘Verplantbaarheidsonderzoek’
Een verplantbaarheidsonderzoek bestudeert welke bomen in aanmerking komen om verplant te worden. Hierin heeft AWV een aantal factoren laten onderzoeken: de algemene gezondheid van de boom, de beworteling, en of er nutsleidingen in de buurt liggen van de wortelkluit. Ook moet de ontvangende grond geschikt zijn. Het resultaat van het onderzoek is dat 19 bomen geschikt zijn om te verplanten: 1 boom in de middengeleider ter hoogte van kruispunt Den Teut, 7 bomen ter hoogte van het kruispunt met de Industrielaan waar de rotonde zal komen te liggen en 11 bomen voor de aanleg van een pechhaven. 16 bomen moeten jammer genoeg gerooid worden. Deze bomen worden vervangen door nieuwe bomen aan de rotonde of langs de ventwegen.
 
Delicate operatie
Het verplanten van bomen is een delicate operatie. Zo moet de kluit groot genoeg zijn om de boom kans op overleven te geven. In optimale omstandigheden (goede worteldiepte, geschikte boomsoort, goede gezondheid,...) moet de wortelkluit minimaal 6 keer de diameter van de stam zijn. Bij minder goede omstandigheden wordt gekozen voor 10 keer de stamdiameter. Hoe dan ook blijft de verplanting een zware aanslag op het wortelgestel van de boom. Voor iedere boom apart is de kluitgrootte bepaald en zal ook aangepast materiaal ingezet worden. Na het verplanten zal er nazorg voorzien worden om de bomen een zo groot mogelijke kans op herstel te geven. Pas over enkele jaren zullen we zeker weten of de operatie succesvol was.
 
Cijfers:

  • leeftijd bomen: 15-20 jaar
  • diameter wortelkluit.   (normaal 260 cm, 3 bomen vragen maatwerk: met diameters van 330 cm,  360 cm en zelfs 600 cm op 400 cm.  
  • aantal bomen: 19
  • soort bomen: zomereik

 
Hinder tijdens de werken
De grondwerken starten in de eerste week van februari. Dan wordt de bodem op de nieuwe plantlocatie verbeterd met bomengrond. Tijdens deze werken zal er geen hinder zijn voor het verkeer.
Het verplanten van de bomen start op 27 februari en zal ongeveer 3 weken duren.
Tijdens de werken zal er beperkte hinder zijn. Het uitgraven en planten van de bomen kan gebeuren in de berm en  op de pechstrook langs de weg. Voor het verplanten van de bomen ter hoogte van de industrielaan zal het fietspad naar de rotonde wel korte tijd afgesloten worden.
Voor het verplanten van de boom ter hoogte van Den Teut zal de rijweg tijdelijk ingenomen worden en het verkeer over de pechstrook omgeleid worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder