Sla navigatie over

Eeklo mist fusieboot

Gemeenteraad 28 november. Open Vld: Gemeentelijke fusies.

Via de pers vernamen we dat noch Kaprijke, noch St Laureins maar ook Maldegem niet, geïnteresseerd is in een fusie met Eeklo.  Het is dus hoog tijd voor een bijsturing van de beleidsnota van deze meerderheid want deze had volop ingezet op een fusie.  Dit blijkt niet alleen uit de beleidsnota maar ook uit de budgettering die vorig jaar werd voorgesteld waarbij eigenlijk al luidop aangekondigd werd dat alle plannen in de meerjarenplanning opgesteld werden in het kader van een fusie en de daarbijhorende tussenkomst van de Vlaamse overheid in de schuldvermindering met 500 euro per inwoner.  Open Vld vindt het jammer dat de gemeenteraadsleden van de verschillende fracties niet betrokken geweest zijn in de verdere gesprekken.  Naar verluidt is het niet verdergekomen dan studies en koffiekransjes tussen de burgemeester.   

Onze vraag is nu wat de houding is van het Eeklose bestuur.  Legt de meerderheidspartijen zich neer bij de statements van de buurgemeenten die niet erg flaterend zijn voor Eeklo of volgen er nog nieuwe pogingen tot een gesprek?  Wat zal de invloed zijn op de financiële toestand van de stad Eeklo? Moeten de plannen en ambities alweer inkrimpen of zal men de Eeklonaar de rekening laten betalen en de schuld per inwoner laten toenemen? 

Open Vld denkt dat indien de krantenartikels kloppen en de fusiegesprekken mislukt zijn, er toch eens een gesprek van bestuur tot bestuur noodzakelijk is.  Dat de stad Eeklo op basis van de studiegegevens zal moeten inzetten op een nauwe en inhoduelijk vernieuwde samenwerking met de buurgemeenten zodat we, gelet op de ambities van Lievegem en Aalter geen geïsoleerd eiland worden in het Meetjesland.  We zijn dan ook benieuwd en vragen onder de gegeven omstandigheden de visie van de bestuursmeerderheid.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder