Sla navigatie over

Gemeenteraad beslist over aankoop van 2 woningen op de Markt

De gemeenteraad van Eeklo moet op 17 april oordelen over de aankoop van 2 gezichtsbepalende huisjes op de Markt. Een aankoop van 685.000 euro + kosten.  In het kader van de ontwikkeling van de Paterskerksite zou het wenselijk zijn deze gebouwen aan te kopen om te slopen om zo de ganse Paterskerk terug beeldbepalend te maken op het Marktplein. Zo staat beschreven in een herbestemmingsstudie van de Paterskerk.

Op de gemeenteraad van 17 april ligt dan ook een dossier voor om beide huisjes aan te kopen.  

Markt 23 kan aangekocht worden voor een aankoopprijs van 185.000 euro. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat er een niet opzegbare handelshuur op zit die loopt tot 2029.  Indien de stad daarover wil beschikken zullen verdere onderhandelingen moeten gebeuren en het lopende huurcontract afgekocht worden.

Markt 25 staat ook te koop en er is, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad, een akkoord voor de aankoop door de stad voor de prijs van 500.000 euro.

Als de aankoop doorgaat is het de bedoeling de huisjes af te breken.  De huisjes grenzen immers aan een nieuw woon- en winkelproject van de site Decora.  Als de huisjes afgebroken kunnen worden creëert men ook ruimtelijk een doorzicht op de Paterskerk en is het de bedoeling om daar een doorsteek met park tot aan de Zuidmoerstraat te maken. Die plannen dateren al even en kregen de goedkeuring voor een zeer belangrijke Vlaamse subsidie van 2,8 miljoen euro

Het toenmalige schepencollege fier voor de Paterskerk met de aankondiging van een nieuw stadskantoor een mooi park en ondergrondse parking...

De plannen ... 

Stadskantoor + ondergrondse parking + park + winkelen en wonen

Het vorige stadsbestuur (met Open Vld) had een dossier in gediend om het klooster om te bouwen tot een modern stadskantoor voor de stedelijke diensten. De tuin naast het klooster wordt een nieuw stadspark en er zou een veilige verbinding voor schoolgaande jeugd, tussen de Zuidmoerstraat en de Markt. Er was ruimte voor nieuwe woningen met een ondergrondse centrumparking. De invulling van de Paterskerk zelf werd toen nog onderzocht. Voor die realisatie stelde Vlaanderen een subsidie van 2,8 miljoen ter beschikking. 

De stad Eeklo werkte samen met Veneco om de hele site tussen de KBC en Eglantier in de toekomst te herontwikkelen. In het project zit ook een grote ondergrondse centrumparking. Wanneer die gerealiseerd is, zou Eeklo verder werk maken van de plannen om de Markt parkeervrij te maken, en het centrum meer verkeersluw te maken. Het hele project Paterskerk zou 34 miljoen euro kosten. Eeklo neemt een derde voor haar rekening, de rest was voor privé-partners.

zijn ondertussen veranderd...

Met de komst van het nieuwe stadsbestuur (zonder Open Vld) zijn de plannen drastisch aangepast. Van een verhuis van de stadsdiensten naar een nieuw complex op de site Paterskerk is geen sprake meer.  Het stadsbestuur heeft ondertussen het programma veranderd en zowel de nieuwe stadskantoren als de grote ondergrondse parking sneuvelden in het beleidsplan van de huidige meerderheid (NVA-CD&V-SMS).  Het project Decora verloopt moeizaam nu de stad haar engagement om samen te investeren introk.  Een eerste sloopvergunning voor de site Decora om nadien te kunnen heropbouwen werd geweigerd.  Normaliter had men nu al lang moeten bezig zijn met de heropbouw van een nieuw stukje centrum op de site Decora maar dat dossier ligt, na de bestuurswissel, zo goed als stil.

Hopelijk kan het stadsbestuur nu verder de ontwikkeling van dit nieuw stukje Eeklo verder stimuleren, het zou een mooie realisatie zijn en een meerwaarde voor de Eeklonaars en de lokale economie en handelaars.  Wordt vervolgd op maandag 17 april...

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder