Sla navigatie over

Niet minder maar méér vuilbakken in Eeklo

Open Vld wil meer vuilbakken langs de openbare weg in Eeklo.  Er bestaat een plan om een 60-tal vuilbakken te verwijderen uit het straatbeeld omdat ze misbruikt worden.  Open Vld vindt dat misbruik moet bestreden worden in plaats van het comfort van openbare afvalbakken weg te nemen.  Open Vld wil ook dat de nieuwe vuilbakken in het straatbeeld mogelijkheid geeft tot sorteren... We kunnen immers moeilijk inspanningen aan de bewoners te vragen zonder zelf het goede voorbeeld te geven.  Zoals vele steden nu doen plaatsen we best zo snel mogelijk afvalbakken die het mogelijk maken op PMD van restafval te scheiden.  Dit is niet alleen duurzaam maar zal ook leiden tot een adequater afvalbeleid met kleiner afvalcijfer, dus ook goedkoper, per bewoner.  Selecteren en Sorteren is immers de toverformule om tot minder afval te komen.  Op dat vlak werd, met Open Vld in de meerderheid, immers grote vooruitgang geboekt...

De stad Eeklo boekte in 2021 een zeer goed resultaat en het afvalcijfer per inwoner daalde aanzienlijk.  De grootste verdienste komt uit de invoering van de PMD+ enerzijds en de veralgemening van de mogelijkheid tot ophaling van GFT over het ganse grondgebied. Dit is een verdienste van de beslissingen van de overheid, onze intercommunale IVM en de beleidsbeslissingen van de Eeklose gemeenteraad. Als we een analyse maken dan zien we dat de toverformule ‘afval sorteren en recycleren is’. Vandaar dat we deze lijn ook verder kunnen trekken en in plaats van 80 afvalbakken weg te nemen op Eekloos grondgebied, ook straatafval gesorteerd op te halen. Bij de aankoop van de afvalbakken kan geopteerd worden voor afvalbakken waar PMD gescheiden kan worden van gewoon afval. Dit zou een aanzienlijke vermindering betekenen voor het huishoudelijk afval, meer nog; samen met de GFT inzameling zou deze beleidsoptie kunnen betekenen dat we onze norm voor 2023 halen. Dit zou niet alleen een grote beleidsprestatie zijn maar ook financieel een groot voordeel betekenen.

Omdat Open Vld van oordeel is dat wij niet kunnen vragen aan de bevolking om maximaal te sorteren en anderzijds zelf het slechte voorbeeld geven door niet te sorteren via de openbare straatvuilbakken. Daarom wil Open Vld voorstellen om aan alle bushokjes en in het centrum van Eeklo duo-afvalbakken zou plaatsen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder