Sla navigatie over

Vrouwen in de kijker

STAD EEKLO ZET VROUWEN IN DE KIJKER

Op woensdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Stad Eeklo, de bibliotheek, LDC Zonneheem en lokale vrouwenbewegingen zetten daarom vrouwen in de kijker en willen extra aandacht geven aan diversiteit in de stad en gendergelijkheid. De stad roept de inwoners daarom op deel te nemen aan de campagne #EmbraceEquity. Maak een foto en omarm jezelf, plaats die onder de #EmbraceEquity en tag @Eeklo (facebook) of @stadeeklo (instagram). De personeelsleden en gemeenteraadsleden van stad Eeklo gaven alvast het goede voorbeeld (zie foto in bijlage).

Aandacht voor gelijkwaardigheid voor iedereen, ongeacht gender, zou de focus moeten zijn van elke samenleving. Samen kunnen we gelijkwaardigheid omarmen en iedereen zijn plaats gunnen in onze maatschappij.

De focus van de vrouwendag ligt dit jaar op gender, want gelijkwaardigheid belangt iedereen aan. Samen werken we aan een faire wereld. We willen genderstereotypes uitdagen, discriminatie benoemen, vooroordelen bespreekbaar maken en streven naar een inclusieve gemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn. Iedereen kan hier in zijn omgeving aan meewerken.

Vrouwenrechten en gelijke kansen zijn van belang voor alle generaties. Daarom ondersteunen we ook de Eeklose scholen bij hun diversiteitsbeleid. Medewerkers van het Jeugdhuis, de jeugddienst, vzw de Plek en dienstencentrum De Kring brachten de voorbije week een bezoek aan de scholen om het thema onder de aandacht te brengen. Ze hanteren daarbij een ruim diversiteitsbeleid in hun reguliere werking.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder