Sla navigatie over

Voortaan 2 gemeenschapswachters in Eekloos straatbeeld

De aanwezigheid van Peter in het straatbeeld is al sinds 1 september 2018 een duidelijke meerwaarde voor de stad. Gezien de positieve resultaten werd er beslist om een tweede gemeenschapswacht aan te werven. Na de gebruikelijke aanwervingsprocedure bleek Hannah de juiste persoon op de juiste plaats. Het beleid wil meer en meer inzetten op preventief en sensibiliserend toezicht. We zijn dan ook opgetogen dat het team van nu af aan 1 man en 1 vrouw sterk is!

Omdat we bewust zijn dat al deze taken soms ook een repressiever initiatief vragen, zal deze dienst vanaf volgend jaar ook GAS boetes kunnen uitschrijven wanneer louter bemiddelend optreden onvoldoende blijkt. Spreek Hannah en Peter gerust aan, zij zijn je eerste aanspreekpunt op straat!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder