Sla navigatie over

VLAAMS GEWEST EN STAD EEKLO MAKEN DE SCHOOLROUTES VEILIGER

FLASH! Aan de zebrapaden ter hoogte van Sint-Laureinsesteenweg – Pastoor Bontestraat: zal een bi-flash worden geplaatst. De bi-flash zal tijdens het toekomen en weggaan van de schoolkinderen oplichten waardoor de andere weggebruikers aangemaand worden tot extra voorzichtigheid.

2 TRAJECTCONTROLES: Verder is er toestemming om 2 nieuwe trajectcontroles te realiseren in onze stad, meerbepaald in Balgerhoeke en langsheen de invalsweg Blommekens-Boelare. Ook komt er in Balgerhoeke een betere fietsgeleiding zodat de fietsers veiliger kunnen oversteken.

GEVLEUGELD ZEBRAPAD Het gevleugeld zebrapad ter hoogte van de Kaaistraat wordt als positief ervaren. Daarom zal dankzij Mia verder onderzoek uitmaken of een gevleugeld zebrapad kan worden aangelegd op Gentsesteenweg in de omgeving van Het Leen. Maar de stad is ook voorstander om het gevleugeld zebrapad verder uit te rollen langsheen de volledige N9 en wacht daarvoor op groen licht van AWV.

VERDER WERKEN AAN MEER VEILIGHEID VOOR DE FIETSER… Maar dit is niet alles, zo is de stad al een tijd in overleg om de oversteekplaats Oostveldstraat ter hoogte van de N9 opnieuw in te richten. Daar zijn nog een aantal hindernissen te nemen want zowel AWV, De Lijn en de NMBS moeten de violen verder stemmen. De stad wil absoluut ook deze fietspassage dringend veiliger maken.

Alle aanpassingen in kader van Mia worden zo snel mogelijk, uitgevoerd en gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder