Sla navigatie over

Open Vld niet akkoord met verhoging parkeerboetes

OPEN VLD vindt parkeerbeleid van SMS-NVA en CD&V onverstandig en verwerpelijk

Het budget van de meerjarenplanning is allesbehalve transparant.  Zo lijkt er een verdoken verhoging in te zitten van allerlei belastingen en retributies.  Een week na de goedkeuring komt de eerste aap uit de mouw van SMS-schepen van Mobiliteit Marc Windey; "We bereiden daarom een nieuw reglement voor waarbij we proberen om de mindere inkomsten te compenseren. We denken eraan om de retributie, die wordt opgelegd aan parkeerders die hun parkeertijd overschrijden of geen parkeergelden betalen, te verhogen van 25 naar 35 euro". 

Open Vld bond de kat de bel aan...

Gemeenteraadslid Christophe De Waele (Open VLD) stelde vast dat Eeklo dit jaar “een recordbedrag van 935.000 euro aan parkeergeld” inschrijft in het budget. Maar dat is niet realistisch op basis van de huidige tarieven. De Waele vroeg waar Eeklo dat extra geld wou halen: gaan de parkeertarieven omhoog, wordt de betalende zone uitgebreid of zal de parkeerfirma (nog) strenger gaan controleren?

Op de gemeenteraad kwam er een weinig concreet antwoord en klonk het sec dat men dacht aan een verhoging van de parkeerboetes, maar op welke manier of hoeveel deze zou bedragen dat was niet geweten. Die vraag werd wel aan de journalisten beantwoord en zo komen we via Het Nieuwsblad te weten dat de retributie of parkeerboete van 25 naar 35 euro zou stijgen.

OPEN VLD ziet een stijging van de parkeerretributie niet zitten!

Open Vld ziet zo'n verhoging niet zitten en zal deze nooit goedkeuren op de gemeenteraad.  De lokale handelaars hebben het moeilijk maar de SMS-CD&V-NVA meerderheid slaagt er in om constant permanente maatregelen te nemen die steeds weer weinig motiverend zijn voor onze lokale handelaars.  Zo werd door de meerderheid SMS-NVA-CD&V de unieke kans om een centrumparking te realiseren gemist, worden systematisch het aantal parkeerplaatsen in het centrum verminderd en wordt er nu ook nog eens een verhoging van de parkeerretributie vooropgesteld.  Open Vld houdt de vinger aan de pols als het om parkeren in Eeklo gaat en vindt deze zoveelste aanslag op de auto en op de lokale handelaars verwerpelijk.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder