Sla navigatie over

Transformatie Leopoldlaan ingezet... Voorbereidende werken starten 24 januari

“Met dit project willen van deze drukke doorgangsweg een aangenamere, veiligere en leefbaardere laan naar het centrum van Eeklo maken. De nieuwe, bredere fietspaden, veilige oversteken, 180 nieuwe bomen, een smallere weg met asfaltverharding en nieuwe LED-verlichting zullen zorgen voor die transformatie. Hiermee investeren niet enkel in verhoogde verkeersveiligheid voor alle weggebruikers maar ook in verhoogde leefbaarheid voor de omwonende”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Tot eind 2023 verkeershinder... De eerste stap is het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken gaan 24 januari van start en gaan meteen gepaard met hinder. Het einde van alle werken is voorzien najaar van 2023.

Nutswerken 24 januari van start Eerst worden alle nutswerken uitgevoerd. Deze werken starten op 24 januari en zullen eind juli 2022 beëindigd worden. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken verlopen in fasen. In een eerste fase wordt gewerkt aan de noordkant van de weg tussen huisnummer 21 en de ovonde aan het kerkhof van Eeklo (noordkant van de rijweg). In de tweede fase werken we aan de overkant tussen de ovonde en Den Teut. In fase 3 situeren de werken zich tussen Den Teut en de Leopoldlaan (N9) huisnummer 21 (noordkant van de rijweg)

Omleiding via Brugsesteenweg: Om de werken veilig te kunnen uitvoeren moet de aannemer het fietspad en een deel van de rijweg innemen aan de zijde waar gewerkt wordt. Auto's zullen tijdens de werken omrijden via de Brugsesteenweg. Verkeer richting Maldegem blijft de Leopoldlaan volgen. Voor fietsers geldt hetzelfde: richting Eeklo-centrum over de Brugsesteenweg, richting Maldegem over de N9.

Bereikbaarheid handelaars en bewoners: Bewoners en handelaars blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Daar wordt voor gezorgd met tijdelijke rijplaten, steenslag enz. Voor bewoners en handelaars in en om de werfzone zet de Vlaamse overheid een omgevingsmanager in waarbij ze terecht kunnen met al hun vragen, contact: 0476 72 22 57

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder