Sla navigatie over

Subsidies voor sociaal beleid

EEKLO STEUNT 6 SOCIALE PROJECTEN DIE WERKEN ROND EEN GEZOND LEEFMILIEU OF EEN GOEDE GEZONDHEID.

Eeklo wil de sociale grondrechten van haar inwoners waarborgen. Iedereen moet immers op een menswaardige manier kunnen leven en kunnen genieten van het recht op kinderopvang, het recht op een gezond leefmilieu (bijv. warme buurten, mobiliteit, sociale cohesie), het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht op een goede fysieke en mentale gezondheid.

Om ervoor te zorgen dat er niemand wordt uitgesloten, kent het lokaal bestuur subsidies toe aan organisaties die helpen om deze sociale grondrechten te realiseren. Er wordt € 40.000 toegekend aan 6 ingediende projecten. Het gaat vooral om projecten die werken rond een gezond leefmilieu en een goede gezondheid.

 • Down-Go-Up, Spelen met Veerkracht
  van Andromeda Beheer vzw – Gezondheidscentrum Meetjesland

 Het project behoudt of verhoogt veerkracht door basispreventie met de methodiek “DOWN-GO-UP”. De methodiek wordt verspreid over de gehele bevolking door het organiseren van groepssessies (van 100 minuten), het ter beschikking stellen van een expertisekoffer, een lesmap en een vorming voor professionals. 

 • Atelier P van Groep INTRO vzw
  Atelier P organiseert wekelijkse ontmoetingsmomenten voor
  buurtbewoners die nood hebben aan sociaal contact in hun vrije tijd. Ze stimuleren ontmoeting onder andere door de organisatie van een buurtfeest, kampen in de zomer voor kinderen en jongeren, het buurtatelier, het moestuinproject, een mobiele koffiebar, .. De subsidie willen ze gebruiken om de werking van Atelier P verder uit te breiden, meer in te zetten op het coachen van (kwetsbare) vrijwilligers, het plaatsen van een fietsherstelpaal met daaraan gekoppeld fietsherstelworkshops,  het stimuleren van moestuinieren via moestuinbakken in de buurt en een stekjesruilplek voor liefhebbers van planten.

 • Asem 2.0 van Vzw kadee -Tournesol
  Dit project richt zich naar kinderen van de lagere school die nood hebben aan rust of die vastlopen in bepaalde situaties. Het project bestaat uit 2 luiken:
  • Het werken aan het welzijn van kinderen door het aanbieden van een
   rustpunt/time-outplek, ademruimte geven aan kinderen en hun begeleiders
   en het werken met dieren.
  • Het inspelen van de zorgvraag van scholen onder andere rond faalangst, het
   kanaliseren van emoties, kwetsbare jongeren voor wie alles te veel is, ...
 • Laat de zon in het park van MBV en de bewoners van het Zonnepark
  Dit project werkt rond de uitbouw van sociale contacten in het Zonnepark, een wijk waar veel senioren wonen. Bewoners hebben goede ideeën om dichter bij elkaar te komen. De MBV wil hen daarbij logistiek en administratief ondersteunen. De doelstelling van het project zijn:
  • Buren bijeen brengen met wijkbabbels en gemeenschappelijke
   projecten zoals het planten van zonnebloemen
  • Een sociaal netwerk tot stand brengen via een bevraging wat men
   voor elkaar kan doen.
  • De brug slaan tussen de wijk en de bestaande seniorenvoorzieningen.
 • Project PiT! van Vrije CLB Archipel - Afdeling Vrij CLB Meetjesland

Preventieve en intensieve (individuele) trajecten voor leerlingen binnen het lager

onderwijs die zich niet zo goed in hun vel voelen. De doelstellingen van het project zijn:

 • vroegdetectie van leerlingen die het mentaal moeilijk hebben,
 • slaagkansen van leerlingen uit het basisonderwijs verbeteren,
 • versterken van leerlingen in sociale vaardigheden,
 • het verhogen van het welbevinden en de veerkracht van leerlingen,
 • het creëren van een awareness bij leerkrachten rond de detectie van sociaal-emotionele en andere problemen,
 • het aanreiken van methodieken aan leerkrachten….

 • Sint-Jozef in beweging van Sportclub Boezjeern
  Het project wil een laagdrempelig sportaanbod voorzien voor inwoners van
  de wijk Sint-Jozef in de eigen wijk. Sport en beweging zijn immers goed voor lichaam en geest. Door vervoersproblemen kunnen inwoners van Sint-Jozef vaak niet deelnemen aan sportaanbod dat op andere locaties in de stad wordt georganiseerd. Sportclub Boezjeern wil eerst een bevraging organiseren bij de inwoners rond de sport- en beweegnoden. Op basis daarvan zal een beweegaanbod in de wijk worden uitgebouwd.

Stad Eeklo zal jaarlijks een oproep lanceren in september voor projecten die het jaar erna uitgevoerd kunnen worden. In 2022 werd al zo’n oproep gedaan. Naast vzw’s en feitelijke verenigingen kunnen ook burgers met een goed idee en zonder formele organisatievorm een aanvraag indienen.

Voor eenzelfde project kun je maximaal 3 keer een beroep doen op deze subsidies. Aanvragers krijgen een voorschot van 50 procent bij de start van het project, en de resterende 50 procent na de eindrapportage.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder