Sla navigatie over

Subsidies voor plan samenleven

EEKLO ONTVANGT SUBSIDIES VOOR PLAN SAMENLEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Met het Plan Samenleven van minister Somers wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Lokale besturen weten het best wat de lokale noden zijn. Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Met de middelen kunnen we het beleid versterken door het verderzetten van acties of het uitrollen van nieuwe acties.

Steden en gemeenten met meer dan 7.500 inwoners van niet-EU15herkomst konden hierop indienen. Eeklo onderneemt al allerlei zaken om samenleven in diversiteit te bevorderen en nam daarom het initiatief om met andere besturen uit de regio een dossier in te dienen. Enkel door het samenbrengen van enkele lokale besturen voldeden we aan de voorwaarden.

Het Plan Samenleven definieert 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor we t.e.m. 2024 financieel en inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

Samen met Wetteren, Zelzate, Maldegem en Aalter diende Eeklo in op verschillende acties. Maar we doen dit niet allemaal helemaal hetzelfde. Zo zet stad Eeklo bijvoorbeeld als enige in op polarisatie in het kader van het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid, maar zetten we wel allen in op de link tussen kwetsbare gezinnen, onderwijs en welzijn. We zetten ook nog in op het versterken van netwerken van burgers, door het in contact brengen met vrijetijd en het versterken van het Nederlands. Eeklo organiseerde in februari een startsessie in het kader van de ontwikkeling en uitrol van een lokaal actieplan polarisatie. Deze startsessie vertrok vanuit Agentschap Integratie en Inburgering en diverse diensten van het lokaal bestuur. Het Agentschap Integratie en Inburgering zorgt voor begeleiding, strategiebepaling en de opmaak van het lokaal actieplan polarisatie.

Schepen Smessaert: “We nemen met beide handen alle aangereikte middelen aan om al onze inwoners, dus ook de minderheidsgroepen, te laten participeren aan en te integreren in onze maatschappij. Dit op diverse domeinen, met één doel samen er beter van worden.”

Vlaams minister Bart Somers: “ Samenleven in diversiteit is niet altijd vanzelfsprekend. Het is op vele plaatsen een boeiende uitdaging. Met Plan Samenleven wil ik door 24 robuuste projecten grootschalig uit te rollen doortastend te werk gaan. Lokale besturen kunnen hiermee aan de slag en lokaal het verschil maken. Samenleven gebeurt in de eerste plaats in de dorpsstraat.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder