Sla navigatie over

Subsidies voor ontharding en groendaken

SUBSIDIE VOOR KLIMAATADAPATIEVE MAATREGELEN

Wie klimaatadaptieve maatregelen neemt, zoals het voorzien van een groendak of het ontharden van de voortuin, kan voortaan op een subsidie van stad Eeklo rekenen. Dergelijke maatregelen zorgen ervoor dat het hemelwater beter wordt vastgehouden op de plaats waar het neerkomt, waardoor problemen van enerzijds wateroverlast en anderzijds droogte minder vlug optreden.

Het nieuwe subsidiereglement helpt stad Eeklo een klimaatrobuuste stad te worden. Dit betekent dat de stad en haar inwoners voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering en de schade kunnen beperken bij extreme weerfenomenen zoals piekbuien, droogte en hitte.

De stad wil hierbij onder meer focussen op de toenemende vergrijzing van voortuinen. Door het nemen van bronmaatregelen (zoals ontharding) zorgen we er voor dat dat hemelwater wordt vastgehouden op de plaats waar het neerkomt waardoor problemen van enerzijds wateroverlast en anderzijds droogte minder vlug optreden. Minder verharding en meer beplanting zorgt niet enkel voor een betere waterhuishouding maar helpt ook tegen hittestress, bevordert de biodiversiteit en draagt bij tot een aangenamere leefomgeving. 

Alle informatie is terug te vinden op www.eeklo.be/subsidie-klimaatadaptieve-maatregelen.

 Schepen Filip Smet: “Veel mensen willen wel iets doen voor het klimaat maar weten niet altijd goed wat. Met deze nieuwe premie moedigen we iedereen aan om bij de eigen woning stappen te zetten die het klimaat en de biodiversiteit ten goede komen. Dit door een groendak te plaatsen of te ontharden om zo meer water op te vangen en te laten infiltreren in de grond.”

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder