Sla navigatie over

Stint in Eeklo!

STADSBESTUUR KIEST VOOR DUURZAME OPLOSSING VOOR KINDEROPVANG VAN ALLERKLEINSTEN

Geruime tijd deed de buitenschoolse kinderopvang beroep op busvervoer om de allerkleinsten van de scholen De Wegel, Sint-Antonius en Sint-Janneke over te brengen van de school naar de kinderopvang. De grotere kinderen doen dit traject te voet, maar voor de kleinste kleuters is dit na een zware schooldag niet haalbaar. Dit busvervoer kostte de stad tienduizenden euro's per jaar. Er werd nagedacht over meer duurzame, maar ook zuiniger manieren om dit verplaatsingsprobleem op te lossen. Sociale media zorgde voor nieuwe ideeën. Een filmpje over Nederlandse bolderkarren wekte het enthousiasme van de schepen van mobiliteit en van de coördinatoren van de BKO. Er volgde een demonstratie van dit vervoersmiddel in Eeklo, en het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad stemden in met de aankoop van twee elektrisch aangedreven bolderkarren, STINT genaamd, samen goed voor ongeveer € 17.000. De provincie Oost-Vlaanderen schreef een subsidiewedstrijd uit, waarop de dienst mobiliteit samen met de kinderopvang een dossier indiende om de bolderkarren betoelaagd te krijgen. De stad Eeklo pakte de provincie in snelheid, want de winnende subsidiedossiers zouden in juli gekend zijn maar de uitslag laat op zich wachten. Ondertussen wenste de stad wel al de bolderkarren vanaf 1 september in te zetten en hiermee een trendsettend voorbeeld stellen en tonen dat verplaatsen van kinderen van en naar de school milieuvriendelijk kan.

De aankoop van de bolderkarren kadert tevens in de doelstellingen van het provinciaal mobiliteitsbeleid: - ondersteunen van de verkeersveiligheid en de klimaatneutrale mobiliteit door het organiseren van duurzame mobiliteit - bijdragen aan een verbeterde ontsluiting en bereikbaarheid van attractiepolen en vervoersregio, door synergie tussen de modi en hun netwerken te creëren. Dit via het combineren van netwerken voor trage mobiliteit.

In de Eeklo-groene STINT kunnen 10 kinderen plaatsnemen. De overige kinderen stappen mee in een rij. De STINT begeleidt de rij stappende kinderen stapvoets mee.

Extra opvangplaatsen Naast de komst van de STINT breidt de kinderopvang ook het aantal opvangplaatsen verder uit. Zo zal er voortaan op de school Sint-Janneke voor- en naschoolse opvang georganiseerd worden door het stadsbestuur. In het verleden werden deze kinderen per bus opgehaald en naar de Meibloem (gelegen in de Sint-Jozefwijk) gebracht. De kinderen op Sint-Janneke kunnen voortaan vanaf 7 uur in de opvang in de refter van de school terecht. Na de schooluren is de opvang open tot 18 uur. Het opvangaanbod wordt dagelijks verzorgd door gekwalificeerd personeel. Kinderen en ouders kunnen er op schooldagen rekenen op hetzelfde kwaliteitsvolle aanbod die ze kennen in de andere buitenschoolse opvanglocaties.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder