Sla navigatie over

'Stilstand nefast voor onze Stad Eeklo' zegt Open Vld eeklo

Open VLD luidt de alarmklok na één jaar bestuurswissel:

“Stilstand Eekloos beleid nefast voor de toekomst”

Open Vld, die in het najaar van 2021 uit het schepencollege werd gestemd en volledig verrast en onterecht naar de oppositiebanken werd verwezen, heeft het één jaar later helemaal gehad met het huidige stadsbestuur van SMS, CD&V en N-VA, onder leiding van burgemeester Luc Vandevelde.

Het lange interview dat we met Christophe De Waele en Kris Thys, de nieuwe voorzitter van de Eeklose Open VLD, hadden, heeft het vooral over de besluiteloosheid en miscommunicatie van het huidige schepencollege. Ook de eerder gemaakte beloften tegenover de bevolking die niet uitgevoerd worden zijn een doorn in het oog van de liberalen. Terzelfdertijd komen we heel wat achtergrondinfo aan de weet die lange tijd voor het grote publiek verborgen bleef, maar velen zal interesseren.

u kan het interview ook online nalezen in Taptoe 

Politieke standstill

Christophe De Waele geeft toe dat de manier waarop Open VLD door de huidige coalitie ten onrechte aan de kant werd geschoven diepe littekens nalaat.
“Vóór de wissel was onze coalitie goed op koers”, zegt hij. “We hadden de sprint ingezet en plots is het alsof de wedstrijd is stilgelegd en de deelnemers zich vanuit stilstand beraden of ze - en
hoe ze - terug op gang kunnen komen. Burgemeester Luc Van de Velde, in vroegere tijden nog een kameraad en gerespecteerde partijcollega, heeft door ons te dumpen zijn eigen liberale roots, en zijn geloofwaardigheid zwaar gehypothekeerd.”
 “De nieuwe meerderheid zit nu exact een jaar in het zadel en het gaat van kwaad naar erger”, meent De Waele. “Eeklo staat gewoon stil door een besluiteloos schepencollege zonder visie. Elke partij in de meerderheid tracht een eigen accent te leggen om zo bij de volgende verkiezingen de grootste te zijn. De onderlinge concurrentie is enorm maar dat weet men vandaag nog te verbergen.  Men weet in belangrijke dossiers niet meer van welk hout pijlen maken, zitten met een weinig belovende financiële planning en verdoezelen hun onkunde voor de Eeklonaars.”

Taptoe: Enkele voorbeelden graag.

De Waele: “OK, voor de vuist weg. Onze stad werd de laatste maanden op Facebook niet alleen belachelijk gemaakt met het putjes-vullen in de Kaaistraat maar evenzeer werden zaken beslist die achteraf juridisch niet uitvoerbaar blijken. Zoals bijvoorbeeld de stadsbelasting op windturbines die inmiddels door alle energieleverancies wordt geprotesteerd. Maar ook de voorgenomen toeristenbelasting moest ingetrokken worden omdat er geen overleg met de sector was en er uiteindelijk ook geen meerderheid voor te vinden was. En helemààl grotesk werd het met de soap rond de ondergrondse centrumparking.”
Kersvers Eekloos verkozen Open VLD-voorzitter Kris Thys knikt en onderschrijft volop de grieven van zijn fractieleider.  
Thys: “Zo kan het inderdaad toch echt niet verder. Eerder eenparig genomen beslissingen binnen de Eeklose gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld de centrumparking,  worden eerst schaamteloos afgeschaft en daarna onder het mom van een com
municatiefout toch hernomen. Het etaleert de besluiteloosheid die niet alleen voor een stilstand zorgt maar nog erger, voor een zorgelijke achteruitgang. Denkt men nu echt dat de inwoners dat niet zien of ervaren?

Het ware achtergrondverhaal van de ondergrondse parking op de Markt

Volgens de Eeklose liberalen was vorig jaar alles bijna in kannen en kruiken om, met financiering en participatie van de stad, een grote centrumparking te realiseren.
De Waele: “Ik wou – eenmaal alles goed voorbereid was - uitpakken met dit voorname nieuws voor Eeklo. Sedert 2019 waren er intense gesprekken tussen stadsbestuur en de gezamenlijke eigenaars van de immense site ‘Decora-Dreamland-Paterskerk’ bezig. De totale oppervlakte van dit geheel, centraal in de stad, benadert de 2 hectare, waaronder een 10.000 m2 grote paterstuin, een uitgelezen groene long die - gevaarlijk genoeg - verkavelaarscapaciteiten bezit. De gesprekken gingen niet alleen over een commerciële opbouw met winkels en een 60-tal appartementen, maar ook over een parking daaronder voor bezoekers, shoppers en publiek tot zelfs de integratie van een nieuw stadskantoor voor onze admistratieve diensten. Een project, noem het een investering, van meer dan 10 miljoen euro. De stad kreeg hiervoor zelfs een subsidiepot van 2,8 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat het de promotoren menens was, bleek uit het feit dat de uitbaters van Dreamland, alle huurders van de appartementen erboven en een paar winkels (Leonidas) ernaast, allen hun huuropzeg kregen.”

Terugverdieneffect

Christophe De Waele legt de concrete cijfers van de toenmalige onderhandelingen op tafel.
“We wilden niet dat de ondergrondse parking enkel zou worden uitgebaat door privé-partners omdat we de eisen vanuit die hoek niet wilden inwilligen. Zij zouden immers hoge parkeertarieven kunnen opleggen
die bezoekers konden afschrikken.  Bovendien hoort het niet om als stad uw parkeerbeleid in handen te geven van een privéonderneming. Ons voorstel om een ‘autonoom gemeentebedrijf’ op te richten was de oplossing om de controle over het parkeerbeleid in handen te houden, de centrumparking te financieren en de bereikbaarheid van ons centrum veilig te stellen.  De stad zou met 5,5 miljoen mee investeren - wat toen neerkwam op een kostprijs van 30.000 euro per parkeerplaats –  mede-eigenaar worden. Maar ook de promotoren zelf, bewoners en geïnteresseerde particulieren konden mee eigenaar worden van een of meer parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeerplaatsen kon nog variëren van 180 tot 240, verdeeld over twee of drie verdiepingen onder de grond. Daarvan zouden er 60 gaan naar de bewoners van het nieuw te bouwen complex en een 180 naar de stad, vrij voor bezoekers aan ons centrum. Na 10 jaar was de investering van de stad al terugverdiend, zo bleek uit de berekeningen.  Open Vld is een beleidspartij en denkt op lange termijn. Toekomstgericht mikten wij steeds op een parking van 240 parkeerplaatsen om de handel in het centrum een boost te geven.  Dit was technisch haalbaar en is tevens noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe functies in Paterskerk en het aanpalende klooster.”

Voor de liberale partij is het uitgangspunt ook altijd geweest dat alle verloren gegane parkeerplaatsen van een toekomstige parkeervrije Markt bovengronds in de onmiddellijke omgeving dienen gecompenseerd te worden. Een ondergrondse centrumparking is hiervoor de laatste kans.
“Voor ons betekent géén centrumparking een onvervangbare historische blunder van jewelste voor Eeklo’s toekomst”, aldus Open Vld voorzitter Kris Thys.

Geen waardig alternatief

Voorzitter Kris Thys: “De oude rijkswachtsite in de Kaaistraat (nog te saneren) en 60 plaatsen op de parking aan de Zuidkaai werden als alternatief ter compensatie voorgesteld.
Te gek voor woorden. Ook de plaatselijke middenstand en horeca is ontevreden en sprak op een persconferentie zelfs van ‘woordbreuk’.
de Waele (geërgerd): “De Zuidkaai is de afgelopen jaren al teruggebracht van 60 naar 40 plaatsen door het leggen van boomstammen en zal na heraanleg in 2023 nog eens 10 parkeerplaatsen inboeten. Ook de site van de rijkswacht aanduiden als alternatief is klinkklaar boerenbedrog. De beloofde 50 plaatsen zijn onzeker en bezwaard door een erfpacht vanwege de aanwezigheid van de grote zendmast. De overname van de rijkswachtsite voor 1 euro is op zich een goede zaak maar men verzwijgt dat de sanering nog jaren kan duren en deze site niet alle parkeerproblemen kan oplossen.  Een buurtparking voor de bewoners
(zoals eerst beloofd) zou een goede zaak zijn; parkeerzoekend verkeer door de kleine centrumstraatjes injagen is dat niet. De kleine centrumstraatjes mogen geen slachtoffer zijn voor een verkeersluw Marktplein.

Thys lacht eveneens het feit weg dat beide parkings ideaal zouden zijn qua afstand voor bezoekers van de winkels in het stadscentrum.
Kris Thys: “Het is helemaal een absurd idee om parkings te creëren in een zogenaamde visgraatstraat, die dicht bewoond is en nu al kampt met een enorm parkeerprobleem voor de huidige bewoners. Ook College Ten Doorn staat niet te springen voor drukker verkeer in deze fietsstraat. Bovendien kun je niet meer spreken van een redelijke wandelafstand ten opzichte van de winkels. Mensen willen dichtbij hun shoppingplaats kunnen parkeren. Waarom heeft het Krügercentrum zoveel succes denk je? Bovendien geldt in de Kaaistraat eenrichtingsverkeer, je geraakt er slechts uit via een gigantische omweg langs het Station. Jammer dus voor bezoekers die richting Aalter en Maldegem willen.”

U-Bocht

Groot was onze verbazing toen de meerderheid in de laatste gemeenteraad liet weten dat er toch een ondergrondse centrumparking komt. Christophe De Waele reageert vol ongeloof op deze nieuwe U-bocht van de meerderheid en gewaagt van boerenbedrog.
“Het is overduidelijk dat druk van Open VLD en van de Economische Raad de meerderheid op andere gedachten heeft gebracht”, aldus De Waele. “De parking aan Decora zou er nu tóch komen. Het bestuur spreekt van een ‘communicatiefout’ en wil de bouwvergunning van de promotor koppelen aan de ‘verplichting’ om een ondergrondse parking te bouwen mét voorbehouden publieksplaatsen. Ondertussen merk ik wel hoe oorverdovend stil het blijft in de hoek van de andere meerderheidspartijen SMS en N-VA. Wij bij Open VLD vinden dit een zeer bizarre en zelfs ongeloofwaardige wending in het dossier.

Wishfull Thinking

De promotor zou dus geen bouwvergunning krijgen als hij in ruil geen publieke parking wil realiseren? Wishfull thinking? Juridisch lijkt het mij alvast niet correct en als precedent voor Eeklo kan het alvast tellen. Wat is het vervolg? Gaat men alle bouwpromotoren in onze stad dwingen om publieke parkeerplaatsen te creëren omdat de stad zelf faalt in haar parkeerbeleid? Worden straks ook burgers verplicht om bij het indienen van een bouwvergunning parkeerplaatsen te voorzien voor hun buren omdat er een parkeertekort in de straat is ?”


Thys (valt in) : “Gekker moet het niet worden. Zonder zelf financieel te participeren geeft Eeklo de controle op het parkeerbeleid in handen van een promotor, die verplicht wordt om tientallen openbare parkeerplaatsen te voorzien op eigen kosten. Straks vraagt hij nog om de parkeerprijzen in de omtrek te verhogen naar het niveau van deze van zijn parking. De huidige meerderheid speelt paniekvoetbal. Ik voorspel u: op deze manier komt er geen ondergrondse parking in het centrum! Het stadsbestuur maakt de mensen blaasjes wijs met dit sprookje.”

Meer steun aan ondernemerschap

De Waele: “Met de bestuurswissel is het respect voor het ondernemerschap in Eeklo verdwenen. Geen sprake meer van een investeringspolitiek maar eerder van een investeringsstop. Om uit de rode cijfers te blijven rekent de stad nu al op een fusie met andere gemeenten. Een financiële goocheltruk die wel eens slecht zou kunnen aflopen.

Dat de nieuwe bestuursploeg weinig affiniteit heeft met ondernemerschap blijkt ook uit het feit dat haar besluiteloosheid ervoor zorgt dat de bouwpromotor van de Decora-site elk jaar duizenden euro’s leegstand moet betalen wegens de stilstand in dit belangrijk dossier. Terwijl hij ook geen rendement meer haalt uit zijn leegstaande panden. Hoe lang zal dit blijven duren? Dit anti-investeringsbeleid stimuleert de komst van baanwinkels, de vlucht uit het parkeerarme stadscentrum en verdere leegstand bij middenstand enwinkeleigenaars. Als men niet ingrijpt bloedt Eeklo economisch leeg. Daarom vraagt de Open Vld  dat het beleid drastisch en dringend van koers verandert.

Eeklo moet terug de inkoopstad van de regio worden, een echte centrumstad met vooral voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en bewoners.

(Ives Boone/Piet De Baets)

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder