Sla navigatie over

Stand van zaken fusiegesprekken

Stand van zaken fusieverkenning Eeklo

Net zoals de gemeenten Assenede, Sint-Laureins en Zelzate stelde het stadsbestuur van Eeklo in februari 2022 het adviesbureau IDEA Consult aan om de voor- en nadelen van een fusie met één of meer omliggende gemeenten te onderzoeken.

De gemeenten werden vergeleken op verschillende vlakken zoals bestuur en interne analyse van de organisatie, bewonersstromen (pendelen op vlak van werk, onderwijs, zorg), draagvlak en traditie bij intergemeentelijk samenwerken en financiën. Op basis daarvan kreeg het bestuur inzicht in hoeverre haar situatie vergelijkbaar en/of complementair is met de buurgemeenten.

Verschillende fusiescenario’s

Uit het onderzoek kwamen verschillende fusiescenario’s naar boven. In elk fusiescenario is minstens één buurgemeente van Eeklo betrokken, gezien de nieuwe fusiegemeente één aaneengesloten geheel moet vormen. Ondertussen ging het schepencollege op basis van interesse bij de buurgemeenten, informele gesprekken aan met de gemeenten Sint-Laureins en Kaprijke.

Aandachtspunten, troeven en voordelen

Recent heeft de gemeente Sint-Laureins aangegeven dat een fusie met Eeklo niet langer een optie is. Uit het onderzoek van IDEA Consult blijkt nochtans dat er naast de aandachtspunten, zoals beleid en cultuurverschillen, ook complementaire vlakken zijn. Zo kan Eeklo door de fusie met de landelijke gemeenten haar troeven uitbreiden op vlak van toerisme, recreatie, open ruimte en (residentieel) wonen. De landelijke buurgemeenten kunnen dankzij de fusie terugvallen op de centrumfuncties en de expertise binnen het stadsbestuur van Eeklo.

Ook op financieel vlak blijkt fuseren met Eeklo interessant. Niet enkel omwille van de schuldovername door de Vlaamse overheid, maar de nieuwe gefusioneerde gemeente krijgt bijkomend een aanzienlijk hogere bijdrage uit het gemeentefonds doordat Eeklo tot de groep van regionale steden behoort. Daarnaast maakt de bijkomende fusiebonus van de Vlaamse overheid ook nieuwe investeringen (op vlak van digitalisering organisatie, van patrimonium en openbare werken en mobiliteit) mogelijk.

Tenslotte kan een fusie onze bestuurskracht naar de hogere overheden versterken, wat een nabije, kwaliteitsvolle en ruimere dienst- en hulpverlening door onze deskundige medewerkers blijvend aan alle inwoners van de betrokken fusiegemeenten verzekert.

Het bestuur van Eeklo blijft daarom bereid om op basis van het onderzoek verder in gesprek te gaan met alle buurgemeenten en openstaande vragen te bespreken.

Het onderzoek van de fusieverkenning is raadpleegbaar op www.eeklo.be/fusie.  


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder