Sla navigatie over

Stadsvernieuwing verderzetten

STAD WIL STADSVERNIEUWING VERDERZETTEN MET AANKOOP PANDEN MARKT 23 EN MARKT 25

De stad wil de panden Markt 23 en Markt 25, ter hoogte van de Paterskerk, aankopen en op termijn afbreken. De aankoop en sloop kadert binnen het stadsvernieuwingsproject in het centrum en de herinrichting van de omgeving van de Paterskerk.

Het pand Markt 23 (donkere gevel) staat momenteel te koop. Omdat de aankoop van het hele gebouw (Markt 23 en Markt 25) een opportuniteit is voor het stadsbestuur met het oog op het ontwikkelen van de site ‘Zone Markt Zuid’, werd niet enkel via de makelaar onderhandeld over de aankoop van Markt 23, maar nam stad Eeklo ook contact op met de eigenaars van Markt 25 om ook voor dit deel van het gebouw te onderhandelen over een aankoop.

Er werd met beide partijen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een overeenkomst bereikt. Deze overeenkomsten worden voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de zitting van 17 april 2023. Voor beide aankopen wordt samen een bedrag voorzien van 685.000 euro.

Het is de bedoeling om beide panden op termijn af te breken. Zo ontstaat één doorlopende pleinomgeving tussen de Markt en Paterskerk, hetgeen ook aan bod kwam in het herbestemmingsonderzoek naar de Paterskerk en in het beeldkwaliteitsplan over de herinrichting van de Markt.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder