Sla navigatie over

Stad Eeklo zet zich in voor gedeelde mobiliteit

De Vlaamse overheid bracht 83 partners bij elkaar om samen tot een versnelde implementatie te komen van gedeelde mobiliteit. Bedrijven, overheden en burgers moeten gestimuleerd en ondersteund worden om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van een aanbod aan autodelen, fietsdelen en carpooldiensten.

De verbintenis die Eeklo zal nastreven is als volgt omschreven maar sinds 2016 al bijzonder geactiveerd uitgevoerd;

  1. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om haar aanbod fietsdeelpunten uit te breiden binnen haar gebied.
  2. Eeklo zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
  3. Eeklo promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
  4. Eeklo sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
  5. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
  6. Eeklo spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
  7. Eeklo spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.

Christophe De Waele hecht veel belang aan deze overeenkomst. Aangezien het naast een visie ook om een samenwerkingsakkoord gaat kan deze GREEN DEAL overeenkomst aanvullend zijn voor het Eeklose beleid in haar zoektocht naar partners voor gedeelde mobiliteit.

De Waele " In de zomer 2017 wild de stad Eeklo het Blue Bike systeem uitbreiden, een tweede Cambio-wagen ter beschikking stellen voor het Eeklose publiek en elektrische oplaadpunten voor fietsen in het straatbeeld brengen. Verder is het nu al een streefdoel om bij nieuwe verkavelingen plaatsen te voorzien voor deelauto's. Green Deal is een inspanningsverbintenis is en geen resultaatsverbintenis, de partners, dus ook de stad Eeklo hebben de mogelijk om de verstandigste keuzes te maken op maat voor hun eigen stad of gemeente."

De Green Deal is tevens een handleiding en uitdaging om bij alle beleidsbeslissingen de kans te geven dat duurzame en milieuvriendelijke een alternatief zijn die de mobiliteit bevorderen en deelsystemen een kans geven.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder