Sla navigatie over

Shop&Go plaatsen binnenkort ook in Eeklo

De Shop&Go plaatsen kunnen in principe overal geïnstalleerd worden maar vraagt enerzijds een aanpassing in het politiereglement en anderzijds een doordachte aanpak. In eerste instantie zou De Waele met een proefproject willen starten dat zich beperkt tot de zones waar er kortparkeerprobelemen zijn. Dit is vooral in blauwe zones grenzend aan de zone betalend parkeren. Na evaluatie is het ook mogelijk dat deze Shop&Go plaatsen in betalende zone geïnstalleerd worden. Hoe dan ook kan het niet overal en zomaar. Daarom is een reglement noodzakelijk. Daaraan wordt nu gewerkt...

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder