Sla navigatie over

Selectief inzamelen goed voor 30 kg afval minder per Eeklonaar!

EEKLO SCOORT IN SELECTIEVE OPHALING: -30 kg/inw op 3 jaar tijd!

In 2021 is het restafvalcijfer in de IVM-regio flink gedaald tegenover vorige jaren. Een afname met meer dan 10 kg per inwoner en dit dankzij een betere selectieve ophaling met ondermeer de invoering van een extra gft-inzameling in 4 gemeenten waaronder in Eeklo!

EEKLO: Daling van het restafval aan huis opgehaald in de ‘witte zak’.

In vergelijking met 2020 werd in Eeklo vorig jaar ruim 18,5 kg per inwoner minder restafval aan huis opgehaald. Zo werd 143,03 kg per inwoner opgehaald, terwijl dit het jaar voordien nog 161,56 kg betrof! Dit betekent een grote stap vooruit om de vooropgestelde norm van 141 kg/inw restafval te behalen.

GFT-inzameling in Eeklo:

Een aanzienlijk deel van de daling is te verklaren door de invoering van de selectieve ophaling van gft in onze stad. Meer dan 1/3 van de gezinnen koos voor een gft-container en daarmee wordt het te verbranden restafval drastisch beperkt. In Eeklo bedroeg de daling door inzameling van GFT-ophaling 18,5 kg per inwoner.

Daling van het ingezamelde grofvuil op de recyclageparken.

We moeten er naar streven om zoveel mogelijk te recycleren en zo weinig mogelijk te verbranden. Het grofvuil dat op de recyclageparken wordt ingezameld, maakt ook onderdeel uit van het globale restafvalcijfer. Recycleren door beter te sorteren op het containerpark loont… In Eeklo bedroeg de daling inzameling recylcagepark 5,8 kg per inwoner.

Een bijkomend positief resultaat: de doelstellingen die door de hogere overheid worden opgelegd, zijn nu ook voor Eeklo dichterbij dan ooit! Het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ legt de gemeenten ‘te behalen doelstellingen’ op inzake het restafvalcijfer per inwoner per jaar. Elke gemeente krijgt een ‘norm’ opgelegd in functie van de typologie waartoe onze gemeente behoort heeft als doelstelling 141 kg/inwoner.

Wat de globale IVM-norm betreft, noteren we voor 2021 ongeveer 138 kg per inwoner, dus nog ‘slechts’ 3,3 kg verwijderd van het te bereiken doel. Eeklo heeft nog een grotere weg af te leggen maar is op de goeie weg.
In Eeklo was het restafvalcijfer in 2019 nog meer dan 191 kg/inwoner. Eind 2021 kloppen we af op 160,14 kg/inwoner.

Betekent dit dat de afvalenergiecentrale van IVM minder afval heeft verwerkt in 2021?

Neen. Het aandeel van de eigen vennoten in de globale aanvoer is dan wel gedaald ten opzichte van 2020, er werd meer aangevoerd door derden (collega’ intercommunales ILvA en IVVO, evenals door private aanvoerders die ‘ambachtelijk afval’ en vergelijkbaar bedrijfsafval aanvoeren naar de AEC in Balgerhoeke). Onze installatie in Balgerhoeke verwerkte vorig jaar 100.000 ton afval!

7% meer opgewekte elektriciteit dankzij vernieuwde verbrandingsinstallatie:

De vernieuwde afvalenergiecentrale heeft een hoger energetisch rendement in vergelijking met de ‘oude centrale’. Er werd vorig jaar 58.350 megawattuur elektriciteit geproduceerd. Als we dit vergelijken met de ‘oude’ installatie, betekent dit toch een rendementstoename van ca. 7 procent! Door deze rendementstoename wordt IVM een nog aantrekkelijkere partner voor warmteafgifte. Vandaag wordt maar 1/3 van de warmte gecapteerd, goed voor elektriciteit voor 13.000 gezinnen. Er wordt daarom ook uitgekeken naar diverse mogelijkheden om de resterende warmte om te zetten tot een bruikbare duurzame vorm van energie.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder