Sla navigatie over

RUP voor de landbouw en bewoners, alles of niets?

Het RUP legt de spelregels vast voor de landbouw en is na meermaals overleg zogoed als volledig aangepast aan de vragen en bezorgdheden van de landbouwers ten einde garanties te geven dat de landbouw rond de Bus nog jaren verder kan. Zo zijn er ruime uitbreidingsmogelijkheden voorzien en werden de groene corridors die sommige landbouwbedrijven zouden beperken geschrapt.

Het RUP geeft ook zekerheid aan de bewoners ten noorden van Eeklo dat er geen nieuwe bedrijven kunnen komen die hinderlijk zouden kunnen zijn voor de bewoners. Zo zal een aanvraag voor een nieuw mestverwerkingsbedrijf zoals enige jaren geleden zich voordeed niet meer vergunningsvatbaar zijn.

Het RUP is dus een goede zaak en een win-win voor alle partijen. Ondanks dat dreigen er nog discussies de kop op te steken ondanks dat deze in het geheel van het verhaal geen meerwaarde bieden. Maandag is de ultieme goedkeuringsdatum. Wordt het plan dan niet goedgekeurd dan is de goedkeuringstermijn verstreken en komt er geen RUP. Open VLD is bezorgd omdat dit zowel voor landbouw als bewoners opnieuw totale onzekerheid zou betekenen.

Open VLD pleit er dan ook voor dat dit plan met de nodige ernst behandeld wordt en leidt tot een plan met meer zekerheid.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder