Sla navigatie over

Einde van Reservatiestrook Schipdonkkanaal nabij?

We hebben goed nieuws voor onze regio. Onze ministers Lydia Peeters en Vincent van Quickenborne hebben vorige week een intentieverklaring rond estuaire vaart ondertekend. Hiermee is de ontsluiting van de Haven van Zeebrugge verzekerd en kunnen we werk maken van de schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal. 

Intentieverklaring rond estuaire vaart maakt weg vrij voor schrapping reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal

Op maandag 5 december 2022 hebben onze Open Vld partijgenoten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Belgisch minister van Noordzee Vincent van Quickenborne met Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Habers een intentieverklaring rond estuaire vaart ondertekend. Estuaire vaart duidt op het varen met versterkte binnenvaartschepen over de Noordzee, langs de Belgische kust, op de route tussen de havens van Oostende en Zeebrugge en de monding van de Westerschelde in Nederland. “Deze intentieverklaring is een bilateraal akkoord tussen België en Nederland om die versterkte binnenvaartschepen ook toegang te geven tot niet-Vlaamse zeehavens op het binnenvaartnetwerk én op de Westerschelde – iets wat juridisch gezien vandaag nog niet mag”, aldus minister Peeters.

De intentieverklaring rond de estuaire vaart was een vereiste om werk te maken van de schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal en een passende bestemming te vinden voor de gronden in de omgeving van het kanaal. In de jaren zeventig werd op de gewestplannen een reservatiestrook voor de verbreding aangeduid op het grondgebied van de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge. Deze reservatiestroken leggen een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven, woningen en gronden en zorgen voor onzekerheid voor alle betrokkenen. De redenering voor de reservatiestrook was de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal, een verbreed Schipdonkkanaal zou kunnen leiden tot een betere ontsluiting van de Haven van Zeebrugge.

Als alternatief voor de verbreding van het Schipdonkkanaal werd de intensivering van de estuaire vaart voorgelegd. In plaats van de Haven van Zeebrugge te ontsluiten via het Schipdonkkanaal zou dit ook kunnen via meer intensief gebruik van de Westerschelde. Maar hier bestonden juridische problemen rond waar we een akkoord met Nederland voor nodig hadden.

Om dat probleem aan te pakken, liet minister Lydia Peeters in 2021 een juridische analyse opmaken met mogelijke oplossingspistes. Die analyse bracht een zevental mogelijke oplossingen met zich mee. Na uitgebreide analyse en constructief overleg met de federale overheid op vlak van haalbaarheid en efficiëntie werd gekozen voor een bilateraal akkoord met Nederland.

Belgisch minister van Noordzee Van Quickenborne: “Na jaren onderhandelen hebben we met de Vlaamse en Nederlandse collega’s een oplossing uitgewerkt over estuaire vaart tussen België en Nederland mogelijk te maken. Dit is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de haven Antwerpen-Brugge en meer bepaald vanuit Zeebrugge naar het hinterland. Deze overeenkomst ligt in lijn met internationale en Europese verplichtingen en waarborgt ook een voldoende veiligheidsniveau.”

Dit akkoord zal er nu, met de ondertekening van de intentieverklaring, komen. Hierdoor is er geen reden meer om met de schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal te wachten.

De schrapping van de reservatiestrook en het opmaken van een nieuwe GRUP is de verantwoordelijkheid van minister Zuhal Demir.  Minister Lydia Peeters heeft aan minister Demir al gevraagd om het planningsproces voor het schrappen van de reservatiestrook op te starten.

“Met de intentieverklaring over de estuaire vaart kan er eindelijk werk gemaakt worden van de schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal. Eindelijk kunnen duizend gezinnen in onze regio met een gerust hart gaan slapen, zonder vrees voor mogelijke onteigeningen. Onze ondernemers langs het Schipdonkkanaal zullen eindelijk kunnen uitbreiden en zo kunnen we van het kanaal een toeristische trekpleister maken waar we trots op kunnen zijn,” zegt Vlaams Parlementslid Bart Van Hulle, “Ik zal er in het Vlaams Parlement op toezien dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal.”

Na deze intentieverklaring moeten de eigenlijke juridische afspraken uitgewerkt worden. Dat kan via een verdrag of een Benelux-beschikking. Bedoeling is om een ontwerp klaar te hebben tegen 31 januari 2023, de onderhandelingen met Nederland zijn hierover ondertussen al begonnen. In zo’n verdrag of Benelux-beschikking staan alle modaliteiten en voorwaarden die de bilaterale overeenkomst tussen België en Nederland met zich meebrengt.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder