Sla navigatie over

Politiekantoor van een centrumstad hoort in het centrum

De wildste geruchten omtrent een nieuw onderkomen voor de Eeklose politie doen de straatronde. Men zou bijna gaan denken dat de mediabelangstelling voor het Eeklose politiekantoor met opzet verspreid worden om een verhuis te gaan verantwoorden maar al 2 jaar lang wordt gewerkt aan een ander project...

RUP Tieltsesteenweg; De stad werkte de laatste 2 jaar aan een Ruimtelijk UitvoeringsPlan Tieltsesteenweg waarbij de gronden waar de politie momenteel op gevestigd zijn omgevormd werden naar gronden met gemeenschapsnut. Dit plan werd dit jaar volledig afgerond waardoor en op de huidige site van de politie geen andere bestemming meer mag gegeven worden. De site is dus waardeloos geworden als de politie naar een andere locatie zou verhuizen. Het is dus logisch dat een nieuw kantoor voor de politie op dezelfde site heropgebouwd wordt. Dit kan door een nieuw gebouw achter het Witte Huis op te trekken en na voltooiing het Witte Huis zelf aan een grondige renovatie aan te pakken. Dit zou, nog volgens de bestaande plannen, gebeuren in opdracht van de politiezone. Daarom schreef de stad Eeklo, momenteel eigenaar van de gronden en het gebouw, een bedrag als inkomsten in de meerjarenplanning van onze stad. Vandaag is dus alles klaar om een nieuw politiekantoor op te trekken maar willen sommigen het geweer van schouder te veranderen en uit te kijken naar een alternatief onderkomen. In de wandelgangen worden huursommen genoemd van 450.000 euro per jaar! Voor Open VLD is een jaarlijkse huurprijs of investering van zoveel euro's in een gebouw waarvan we geen eigenaar zijn geen goed idee. Alleen de verhuurder wordt daar beter van, de bewoners van de politiezone Eeklo, Kaprijke en St Laureins zouden de rekening (wel) moeten betalen en dat is onverantwoord.

Het is voor Open VLD zo klaar als een klontje dat de politieke verantwoordelijken nu de plannen uitvoeren die door iedereen aanvaard zijn en zonder twijfel een stedenbouwkundig project in gang steken. Nu twijfelen en de plannen verantwoorden zou een slechte beslissing zijn en doet ons denken aan de twijfelende beslissingen uit het verleden die vandaag juist tot deze niet langer te dulden toestand geleid hebben. Tot slot is het belangrijk dat de politieke verantwoordelijken zich niet laten leiden door de wispelturigheid van andere verantwoordelijken in dit dossier. Als de politie vandaag nog niet in een deftig kantoor zit moet men naast de politieke verantwoordelijkheid ook de houding van de korpsleiding aan een screening onderwerpen.

Hoe dan ook, Open VLD vindt het hoog tijd dat diegenen die beslissingskracht hebben hun verantwoordelijkheid nemen en de plannen die door de bestuursmeerderheid in het bestuursakkoord opgenomen werden uitvoeren. Liever vandaag dan morgen!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder