Sla navigatie over

Patersstraat wordt gerenoveerd

Na verschillende kleine ingrepen in de Patersstraat, was er dringend nood aan een grondige herinrichting. Er werd gekozen voor de aanleg van een semi-gescheiden rioleringsstelsel en de volledige herinrichting van de wegenis. ‘Riopact’ staat bij de werken in voor € 451.280,39; dit betreft de volledige kostprijs van de herinrichting.

Communicatie De bewoners werden op voorhand ingelicht over de herinrichting tijdens een infomoment op dinsdag 16 mei. Bovendien werd een apart e-mailadres aangemaakt, [email protected], zodat de vragen omtrent de herinrichting gebundeld worden en zo gericht aangepakt worden.

Vlak straatbeeld

Er komt een herinrichting zonder opstaande boordstenen. Het nieuwe straatbeeld is vlak en zal vergelijkbaar zijn met de Prinsenhofstraat-Teirlinckstraat. Bij deze herinrichting kunnen eigenaars een aanvraag indienen voor een geveltuin via eeklo.be/geveltuin.

Gescheiden riolering

Er wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Er komt een riolering voor regenwater en een riolering voor afvalwater.

Vernieuwing leidingen nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen zullen voorafgaandelijk aan de wegeniswerken hun leidingen vernieuwen. Daarvoor zullen de maatschappijen met de bewoners contact opnemen indien er hinder of onderbrekingen gepland zijn. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de openbare verlichting te vernieuwen. Net als in de Roze werd er gekozen voor ledverlichting.

Fasering

Vanaf dinsdag 6 juni zal de volledige wegenis van de Patersstraat opengebroken worden en zal een tijdelijke steenslag aangebracht worden. Op maandag 12 juni zullen de nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep en Proximus) starten met het vernieuwen van hun leidingen. Dit zal gebeuren in 2 fasen om zo de woningen optimaal bereikbaar te houden:

• Fase 1 - tussen de Stationsstraat en Patersstraat 27. • Fase 2 - tussen Patersstraat 29 tot Zuidmoerstraat.

Op maandag 16 oktober zullen de effectieve wegenis- en rioleringswerken starten, deze worden uitgevoerd door aannemer Cochuyt – De Smet. De werken starten aan het kruispunt met de Zuidmoerstraat en verschuiven richting de Stationsstraat.

Verminderde bereikbaarheid voor de bewoners

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het plaatselijk verkeer kan de woning bereiken voor en na de ‘kantooruren’, van 7 tot 16.30 uur. De totale uitvoeringstermijn van bovenstaande werken wordt geschat op 10 maanden, het einde is voorzien in maart 2018, de werken zullen sowieso afgerond zijn voor de paasvakantie. Intussen wordt intern nagedacht over het definitief statuut van de Patersstraat, dit kan als een trage straat (maximaal 30 km/h) of als fietsstraat zijn.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder