Sla navigatie over

Binnenkort meer betalen voor een parkeerboete

Bezoekers en bewoners betalen dankzij Open Vld, samen zo'n 300.000 euro minder parkeergelden dankzij de invoering van het gratis halfuur.

Tijdens de bespreking van budget en meerjarenplanning stelde Open Vld enkele rake vragen over de stijging van de parkeerinkomsten van de stad Eeklo...

Open Vld stelt vast dat voorziene inkomsten te hoog ingeraamd worden.  Voor het betalend parkeren wordt een recordbedrag van 935.000 euro ingeschreven terwijl we allemaal weten dat de inkomsten op betalend parkeren zullen dalen.  Dit omwille van de door Open Vld voorgesteld half uurtje gratis en de faciliteiten met de parkeerapp. De inkomsten van het parkeren kunnen dus niet stijgen, tenzij men het parkeertarief zou verhogen.  Maar aangezien de schepen van financiën op de financiëncommissie verklaarde dat het uurtarief hetzelfde blijft is de huidige inschatting niet correct.  Of moeten we afleiden dat de betalende zone zal uitgebreid worden en dat blauwe zone in betalende zone omgevormd wordt? Of wordt aan de parkeerfirma een strenger controleregime gevraagd?

Vraag aan deze meerderheid: Kunt u vanavond aan de Eeklonaar bevestigen dat ondanks te verhoging inkomsten retributie op parkeren, het uurtarief niet verhoogt, de betalende zone niet uitgebreid wordt, en er geen jacht op parkeerretributies wordt uitgeschreven?

Het antwoord bracht meer duidelijkheid; De meerderheid van SMS-NVA-CD&V wil de retributie op het betalend parkeren (in de volksmond de parkeerboete) nu zo' 25euro per dag verhogen.

https://youtu.be/SIJCi78QW4M

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder